Bài 7: Khóa trong Access 2007

Quản Trị Mạng - Khóa là một phần không thể thiếu trong bản ghi của một cơ sở dữ liệu. Vậy có những loại khóa nào, chúng dùng để làm gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Khóa chính

Khóa chính là một định danh duy nhất cho một bản ghi. Khóa chính không thể cùng tồn tại ở cả hai bản ghi. Trường này có thể không không bao giờ được để trống

Khóa chính của bản ghi

Khóa ghép

Một khóa ghép là một khóa chính mà bao gồm hai hoặc nhiều trường. Nó cũng có thể được gọi là khóa ràng buộc.

Khóa ngoại

Một khóa ngoại là một trường hay sự kết hợp các trường được liên quan tới khóa chính của bảng khác.

Thứ Tư, 05/06/2019 11:51
32 👨 6.488
0 Bình luận
Sắp xếp theo