Mời tải Windows 10 SDK Preview Build 16267 và Mobile Emulator Build 15240

Vào ngày hôm qua 22/08/2017, Microsoft đã phát hành bản preview Windows 10 SDK 16267 và trình mô phỏng di động Mobile Emulator Build 15240. Các công cụ phát triển này có thể được sử dụng với Windows 10 Insider Build 16267 hoặc các phiên bản mới hơn. Bản SDK lần này sẽ chứa một số bản sửa lỗi và một số thay đổi API (giao diện lập trình ứng dụng).

Một số vấn đề trong bản build này:

Biên dịch không thành công trên các nền tảng không phải Windows 10. Khi xây dựng các ứng dụng trên những nền tảng trước đó, bạn có thể sẽ gặp lỗi như:

  • C:\program files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16232.0\x86\genxbf.dll:C:\program files (x860\Windows Kits\10\bin\10.0.16232.0\x86\genxbf.dll(0,0): Error WMC0621: Cannot resolve ‘GenXbf.dll’ under path ‘C:\program files (x860\Windows Kits\10\bin\10.0.16232.0\x86\genxbf.dll’.

Windows 10 SDK

Ecmangen.exe sẽ rời khỏi SDK:

  • Ecmangen.exe sẽ không còn đi kèm với Windows SDK nữa. Các nhà phát triển đang dựa vào ecmangen sẽ được khuyên cài đặt Windows Creators Edition của SDK để lấy file.
  • Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng notepad hoặc trình soạn thảo XML khác để tạo bản khai. Tệp giản đồ có sẵn trên MSDN có chức năng hỗ trợ tạo bản khai cho các công cụ.

Bạn có thể tải xuống bản Preview SDK và Mobile Emulator tại đây.

Thứ Tư, 23/08/2017 11:56
31 👨 599
0 Bình luận
Sắp xếp theo