Microsoft phát hành bản cập nhật tích lũy 14393.1613 cho người dùng Windows 10 Anniversary

Vào ngày hôm qua, Microsoft đã phát hành bản cập nhật tích lũy build 14393.1613 cho người dùng Windows 10 Anniversary. Bản cập nhật này không bao gồm bất kì tính năng nào mới, nhưng nó chứa nhiều bản sửa lỗi. Dưới đây là những thay đổi trong bản cập nhật này:

 • Giải quyết vấn đề trong đó màn hình màu đen xuất hiện khi khởi chạy một ứng dụng trên Citrix XenApp được triển khai từ Windows Server 2016.
 • Khắc phục sự cố trong đó User Account Control (UAC) đôi khi xuất hiện dưới các cửa sổ đang mở khác.
 • Giải quyết vấn đề trong sự kiện bộ sưu tập dữ liệu gây gián đoạn với các biểu tượng % trong phần đăng nhập người dùng (ID 4624) từ Domain Controllers (DCs) khác.
 • Khắc phục sự cố trong đó lệnh PowerShell Add-HgsAttestationTpmHost thất bại trong việc tìm ra Endorsement Key Certificate cho hệ thống ngay cả khi chứng chỉ tồn tại.
 • Giải quyết vấn đề, trong đó, thiết bị Encrypted Hard Drive không tự động mở khóa khi hệ thống khởi động.
 • Giải quyết vấn đề, trong đó, AppLocker bị treo khi chọn tài khoản.
 • Khắc phục sự cố các cấu trúc thư mục của bên thứ ba gây ra Disk Cleanup khiến ổ cứng khởi động không thể truy cập.
 • Giải quyết vấn đề mà trong đó, các truy cập không đồng bộ trong NtfsQueryLinksInfo dẫn đến sự cố hệ thống.
 • Giải quyết vấn đề mà trong đó, số lượng lớn I/O flushe có thể gây ra lỗi.
 • Giải quyết vấn đề độ tin cậy xảy ra khi người dùng đưa sai số vào dấu nhắc thẻ smart card.
 • Giải quyết vấn đề bằng cách tăng thời gian bên ngoài cửa sổ khi bắt đầu Docker cho Windows để tránh lỗi 0x5b4.
 • Khắc phục sự cố với Azure Multi Factor Authentication (MFA) khi máy chủ ADFX được cấu hình để sử dụng HTTP Proxy.
 • Giải quyết vấn đề mà trong đó địa chỉ calling IP không được ghi lại trong Security Event của ADFS 4.0 và các máy chủ Windows Server 2016 RS1 ADFS. Vấn đề này xảy ra ngay cả sau khi kích hoạt Success Audits và Failure Audits.
 • Khắc phục vấn đề mà trong đó tài khoản máy tính mất tư cách thành viên domain với lỗi 1789. Vấn đề tương tự xảy ra bên trong khi mật khẩu người dùng không thể thay đổi với lỗi 0xc0000206.
 • Khắc phục sự cố mà sau khi khởi động lại máy chủ, sao lưu lưu trữ không tự động tiếp tục quá trình như mong đợi. Bên cạnh đó, dịch vụ Storage Replication không hoạt động sau khi khởi động lại.
 • Giải quyết vấn đề mà sau khi gỡ cài đặt SMBv1, nếu bạn đặt mức xác thực SPN là 2, thì khi truy cập vào một mục chia sẻ UNC từ xa (ví dụ: \\<MachineName>\C$), yêu cầu sẽ không thành công với thông báo STATUS_ACCESS_DENIED.
 • Khắc phục sự cố mà trong đó các máy khách Remote Desktop không thể kết nối hoặc ngắt kết nối liên tục khi cố gắng sử dụng RD Gateway.

Cập nhật tích lũy cho Windows 10

Với các vấn đề liên quan đến Update History, máy chủ WSUS, Microsoft sẽ cũng cấp bản cập nhật sớm nhất có thể.

Lưu ý: Bản cập nhật này chỉ có sẵn cho Windows 10 PC

Bản cập nhật này sẽ được tải về và cài đặt tự động từ Windows Update. Truy cập trang web Microsoft Update Catalog để tải ngay bản cập nhật tích lũy build 14393.1613.

Thứ Sáu, 18/08/2017 12:03
31 👨 751
0 Bình luận
Sắp xếp theo