Microsoft Access 2002

Trong hầu hết các CSDL thì MS Access là một hệ quản trị CSDL phổ biến bởi tính tiện dụng dễ dùng và có thể đáp ứng được hầu hết các ứng dụng văn phòng thông thường và cũng là một CSDL mạng được dùng nhiều Download:Access 2002 Dung lượng file: 7,581 Mb
Thứ Hai, 10/11/2003 03:21
4,710 👨 7.693
0 Bình luận
Sắp xếp theo