MCSE: Kiểm tra cấu hình địa chỉ IP - Testing TCP/IP Configuration

Bài học này sẽ giúp bạn kiểm tra các IP đã được cấu hình và cài đặt mà bạn đã được học ở các bài trước.

Bắt đầu thực hành với bài: Kiểm tra cấu hình địa chỉ IP - Testing TCP/IP Configuration

Thứ Bảy, 25/12/2004 09:07
3,52 👨 2.925
0 Bình luận
Sắp xếp theo