MCSE 2152: Tạo tài khoản người dùng trên máy

Bài học luyện thi chứng chỉ Microsoft MCSE trực tuyến bằng hình ảnh. Tạo tài khoản người dùng trên máy (Creating Local User Accounts)

Thực hành - Microsoft Lab: Creating Local User Accounts

 

Thứ Tư, 17/09/2008 09:04
2,33 👨 6.991