Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng nên nhiều tỉnh thành yêu cầu khi người dân đi lại, lao động và học tập cần phải có giấy thông hành âm tính để có thể đi qua các địa phương trong mùa dịch này. Hiện tại, nhiều công ty, doanh nghiệp cũng yêu cầu người lao động phải có kết quả test nhanh âm tính với Covid-19 mới được đi làm, lưu thông. Dưới đây là một số mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19. Bên dưới sẽ là file tải cho các mẫu giấy đi đường Covid-19 để bạn in và xin dấu xác nhận của cơ quan hay đơn vị nơi đang công tác và học tập.

Mẫu giấy thông hành Covid-19 số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- oOo ---------

................, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa):..................................

Địa chỉ thường trú:................................

Địa chỉ tạm trú:....................

Số CMND:........... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:...................

Số điện thoại nhà: ......................Số ĐTDĐ:............................

Hiện đang làm việc tại: ........................Công ty.........................

Chức danh/chức vụ:......................................

Địa chỉ cơ quan:.............................

Điện thoại liên lạc:...........................

Công ty .....................xác nhận nhân viên......................:

(Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài):

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Ví dụ: Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty......

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY                                                               NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đi đường Covid-19 số 2

CÔNG TY.....................                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty.......................– Là một Công ty ................chuyên cung cấp...........................

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên .....................nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ......................Phòng ban:...........................

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại....................................


……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy đi đường Covid 19 số 3

Tên doanh nghiệp                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/CV-DNL

V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:

Các cơ quan quản lý nhà nước.

- Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

- Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

- Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!


ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn nhấn vào link dưới đây để tải mẫu giấy thông hành, mẫu giấy đi đường Covid-19.

Link tải file mẫu giấy thông hành Covid-19

Thứ Hai, 19/07/2021 09:10
49 👨 120.987
0 Bình luận
Sắp xếp theo