Mạng máy tính: Khái niệm, dịch vụ mạng, cài đặt kết nối,...

Tuy mạng Internet khong còn mới mẻ gì đối với tất cả mọi người nhưng để hiểu và sử dụng nó một cách hiệu quả không phải ai cũng biết. Bài học này sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm về mạng, ứng dụng Internet. Tài liệu được biên soạn bằng tiếng Việt

Tài liệu dài: 113 trang

Ngôn ngữ: Tiếng Việt Nam

Dung lượng file: 1.79 Mb

Download: Mạng máy tính...

Thứ Sáu, 12/11/2004 16:52
3,210 👨 15.508
0 Bình luận
Sắp xếp theo