Macromedia Flash - Tùy biến con trỏ

Sử dụng flash, bạn có thể ẩn đi con trỏ mặc định của trình duyệt và thay vào đó là tạo được một con trỏ tùy biến theo ý bạn. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cách thực hiện điều đó trên bất kỳ file flash nào mà bạn muốn.

Bước 1

Mở một file flash mới. Vào phần Document Properties (Ctrl + J) và thiết lập WidthHeight của file. Đặt Frame rate set22fps.

Bước 2

Kích đúp vào layer 1 và đổi lại tên nó thành background.

Bước 3

Nhấn Ctrl + R (Import to Stage) để đưa ảnh nền vào file.

Bước 4

Thên một layer mới và đặt tên là cursor.

Bước 5

Chọn layer cursor và vẽ bất kỳ hình shape nào lên layer đó để thay thế cho con trỏ mặc định. Có thể là hình như bên dưới.

Bước 6

Chọn con trỏ vừa vẽ và nhấn phím F8 (hoặc vào Modify -> Convert to Symbol) để chuyển nó sang dạng Movie Clip. Xem hình dưới

Bước 7

Mở phần Properties Panel (Ctrl + F3), trong phần Color chọn Alpha và giá trị là 45%.

Bước 8

Vẫn trong phần Properties Panel, dưới lựa phần Movie Clip nhập tên cursor (như hình dưới)

Bước 9

Thêm một layer mới và đặt tên là action

Bước 10

Chọn layer mới vừa thêm, kích vào frame đầu tiên và mở Action Script Panel (F9), sau đó đưa vào đoạn script sau:

_root.cursor.swapDepths(1000);

_root.onEnterFrame = function() {

Mouse.hide();

cursor._x = _root._xmouse;

cursor._y = _root._ymouse;

};

Thứ Năm, 08/05/2008 15:13
3,52 👨 4.244
0 Bình luận
Sắp xếp theo