Macromedia Flash - Hình tròn biến đổi

Bài tập này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một sự biến đổi tuần hoàn của hình tròn bằng cách sử dụng Action Script.

Bạn hãy thử di chuột vào hình trên sẽ thấy hình tròn thay đổi như thế nào.

Bước 1

Tạo một file Flash mới, vào Modify > Document (Ctrl + J) và thiết lập độ rộng là 300px, chiều cao là 200px. Tốc độ khung là 24fps (số Frames trên một giây).

Bước 2

Click đúp chuột vào layer 1 và đổi tên thành Background. Sau đó bạn hãy khoá layer Background lại và thêm một layer mới với tên là Circle.

Bước 3

Chọn công cụ Oval Tool (O) và vẽ một hình tròn với kích thước 30x30px. Đặt kích thước chính xác cho hình tròn bằng cách: chọn hình tròn mới vẽ, nhấn phím Ctrl + F3 và thay đổi thông số Properties

Bước 4

Chọn hình tròn vừa vẽ và nhấn phím F8 để convert hình tròn sang dạng Movie Clip.

Bước 5

Tiếp tục chọn layer Circle lần nữa, mở cửa sổ Action Script (F9) và đưa vào đó nội dung script sau:

onClipEvent (load) {
setProperty(this, _xscale, (300 - _root._xmouse) * 2);
setProperty(this, _yscale, (300 - _root._ymouse) * 2);
setProperty(this, _alpha, 100);
}
onClipEvent (enterFrame) {
setProperty(this, _xscale, _xscale - 10);
setProperty(this, _yscale, _yscale - 10);
if (_alpha > 4) {
setProperty(this, _alpha, _alpha - 5);
}
}

Bước 6

Sau đó, bạn chọn Movie Clip “Circle”, mở Properties (Ctrl + F3) và nhập vào nội dung circle cho phần

Bước 7

Thêm một layer mới có tên là Action. Click vào Frame 1, mở phần Action Script (F9) và đưa vào đó đoạn scrip:

i = 0;
setProperty("circle", _visible, false);

Bước 8

Click vào Frame 2 của layer Action > nhấn phím F6 (keyframe) > mở Action Script và đưa vào đoạn scrip:

duplicateMovieClip("circle", "circle" + i, i);
removeMovieClip("circle" + (i-15));
if (i > 14) {
i = 0;
}
i++;


Bước 9

Click chọn Frame 3 của layer Action > nhấn phím F6 > đưa vào đó đoạn scrip:

gotoAndPlay(_currentframe - 1);

Bước 10

Click chọn Frame 3 của layer Circle và Background > nhấn phím F5

Nhấn phím Ctrl + Enter để chạy thử sản phẩm

Vậy là xong! (Download sản phẩm hoàn thiện)

Thứ Bảy, 16/12/2006 14:20
51 👨 5.112
0 Bình luận
Sắp xếp theo