Macromedia Flash - Hiệu ứng phóng to ảnh thành phố

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách phóng to bất kỳ ảnh nào bằng một vài thủ thuật trong flash. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng một bức ảnh thành phố, nhưng bạn có thể sử dụng những hiệu ứng tương tự này cho bất kỳ ảnh nào. Bài này hoàn toàn không sử dụng mã script trong flash mà chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản dưới đây

Ví dụ:

Bước 1

Đầu tiên bạn có thể download bức ảnh của tôi về để sử dụng, và nhớ là hãy đặt file vào vị trí để bạn có thể dễ dàng tìm thấy.

Bước 2

Mở chương trình Flash trên máy. Vào File > Import > Import to Library. Trong cửa sổ chọn file xuất hiện, hãy tìm tới vị trí ảnh mà bạn vừa download về, chọn nó sau đó kích vào Open. Nếu bây giờ mở thư viện flash (Ctrl + L), bạn sẽ thấy bức ảnh đã được nào vào (hình dưới).

Bước 3

Nhấn phím Ctrl + J trên bàn phím để mở Document Properties, và thiết lập độ rộng (width) của file là 300 pixel, chiều cao (height) là 200 pixel. Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền. Thiết lập Frame rate là 30 và kích OK.

Bước 4

Chọn công cụ Selection Tool (V) và sử dụng công nghệ “kéo-thả” để đưa bức ảnh từ thư viện flash vào phần nội dung. Bức ảnh này to hơn file và bạn có thể co nhỏ nó lại theo kích thước 300x200px như kích cỡ của nền. Bạn có thể kéo nhỏ ảnh bằng công cụ Free Transform Tool (Q) hoặc vài Info Panel (Ctrl + I) và đặt W: 300, H: 200 như hình dưới đây.

Bước 5

Chọn bức ảnh, vào Align Panel (Ctrl + K) sau đo thiết lập các nội dung sau:

1. Hãy đảm bảo rằng nút To Stage trong Align/Distribute đã được bật.
2. Kích lên nút căn giữa theo chiều ngang ở Align
3. Kích vào nút căn giữa theo chiều dọc ở Align

Bước 6

Chọn ảnh, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi ảnh sang dạng Movie Clip Symbol.

Bước 7

Chọn frame 40 và sau đó là frame 45, nhấn phím F6

Bước 8

Trong khi vẫn chọn frame 45, dùng công cụ Free Transform Tool (Q), nhấn - giữ phím Shift và kéo to bức ảnh thành phố lên một chút (thực hiện như hình dưới)

Bước 9

Kích chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa hai keyframe trên dòng timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Bước 10

Kích lên frame 60 và nhấn phím F6. Sau đó lại chọn công cụ Free Transform Tool (Q) và phóng to ảnh một lần nữa. Tiếp tục kéo ảnh sang bên trái một chút.

Bước 11

Kích chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 45 và frame 60 trên dòng timeline, chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Bước 12

Kích lên frame 65 và nhấn phím F6. Sau đó, lại phóng to ảnh lên một chút nữa.

Bước 13

Kích chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 60 và frame 65 trên dòng timeline, chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện

Bước 14

Kích lên frame 85 và nhấn phím F6. Sau đó, lại phóng to ảnh lên một chút nữa.

Bước 15

Kích chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 65 và frame 85 trên dòng timeline, chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Bước 16

Kích lên frame 100 và nhấn phím F6. Sau đó, lại phóng to ảnh lên một chút nữa.

Bước 17

Kích chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 85 và frame 100 trên dòng timeline, chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Bước 18

Kích chọn frame 125 và nhấn phím F7 (blank keyframe). Sau đó trở lại frame đầu tiên và nhấn phím Ctrl + C (Copy). Tiếp tục kích chọn lại frame 125 và nhấn phím Ctrl + Shift + V (Paste in Place).

Bước 19

Kích chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 100 và frame 125 trên dòng timeline, chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện.

Kiểm tra lại sản phẩm (Ctrl + Enter)

Download file nguồn tại đây!

Thứ Hai, 25/06/2007 13:00
31 👨 5.034
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z