Macromedia Flash - Hành tinh lạ

Bài này sẽ hướng dẫn bạn tạo một hình ảnh hành tinh đang chuyển động một cách rất đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể thực hành được trong Flash.

Bước 1. Tạo 1 file có thông số như hình 1:


Hình 1

Bước 2. Chọn File > Import > Import to Stage, vào thư mục (ổ hệ thống):\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Documents\My Pictures\Sample Pictures chọn hình có tên là Sunset (xem hình 2a, 2b)


Hình 2a


Hình 2b

Bước 3. Chọn Window > Align để mở bảng Align , và chọn 3 mục như trong hình 3 để bảo đảm hình của mình nằm ngay ngắn ở giữa (xem hình 3a, 3b)


Hình 3a


Hình 3b

Bước 4. Nhấp chuột phải vào hình và chọn Convert to Symbol...(xem hình 4)


Hình 4

Bước 5. Trong hộp thoại hiện ra chọn Movie Clip và nhấn OK (xem hình 5)


Hình 5

Bước 6. Nhấp đúp vào Movie clip mới tạo để vào bên trong nó (xem hình 6)


Hình 6

Bước 7. Nhấp chuột phải vào Frảm 20 và chọn Insert KeyFrame (xem hình 7)


Hình 7

Bước 8. Nhấp chuột phải vào một nơi bất kì giữa Frame 1 và Frame 20 rồi chọn Create Motion Tween (xem hình 8)


Hình 8

Bước 9. Trong mục Rotate của bảng Properties chọn CW (hoặc CCW) (xem hình 9)


Hình 9

Bước 10. Nhấp chọn Scene 1 để quay ra Timeline của Scene 1 (xem hình 10)


Hình 10

Bước 11. Tạo 1 layer mới (xem hình 11)


Hình 11

Bước 12. Tại Frame 1 của layer mới tạo bạn chọn công cụ Oval Tool, bỏ màu viền, chọn màu tô tùy ý và vẽ một hình tròn (nhấn thêm phím Shift trong khi vẽ) (xem hình 12)


Hình 12

Bước 13. Nhấp chọn hình tròn mới vẽ trong bảng Align nhấp chọn 3 mục như hình 13


Hình 13

Bước 14. Nhấp chuột phải vào biểu tượng trang giấy lật của Layer 2 và chọn Mask (xem hình 14)


Hình 14

Bước 15. Nhấn Enter + Ctrl để kiểm tra kết quả.

Download file mẫu!

Lê Thanh Hải
thanhhaikg@gmail.com

Thứ Hai, 02/07/2007 13:45
31 👨 3.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo