• 5 giải pháp sao lưu Mac cục bộ thay thế Time Machine 5 giải pháp sao lưu Mac cục bộ thay thế Time Machine
    Time Machine đi kèm với mọi máy Mac. Nó đã sẵn sàng để chạy và tạo một tùy chọn tuyệt vời để sao lưu máy tính vào ổ cứng ngoài. Nhưng bên ngoài có rất nhiều tùy chọn khác và những tùy chọn này có các tính năng mà ứng dụng sao lưu mặc định của Apple không thể cạnh tranh được.
  • Chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính bằng Target Disk Mode Chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính bằng Target Disk Mode
    Target disk mode cho phép bạn chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính Mac với nhau bằng cổng FireWire, Thunderbolt 2, USB-C, hoặc Thunderbolt 3 (USB-C). Tính năng này cực kỳ hữu ích khi bạn cần chuyển các dữ liệu với tốc độ nhanh hoặc nếu muốn hiển thị các tập tin mà bạn nhận được từ máy tính không hoạt động.