• Chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính bằng Target Disk Mode Chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính bằng Target Disk Mode
    Target disk mode cho phép bạn chia sẻ các tập tin giữa 2 máy tính Mac với nhau bằng cổng FireWire, Thunderbolt 2, USB-C, hoặc Thunderbolt 3 (USB-C). Tính năng này cực kỳ hữu ích khi bạn cần chuyển các dữ liệu với tốc độ nhanh hoặc nếu muốn hiển thị các tập tin mà bạn nhận được từ máy tính không hoạt động.
  • Cách chia sẻ file giữa Mac và Windows 10 Cách chia sẻ file giữa Mac và Windows 10
    Bạn cần chuyển file từ Mac sang Windows? Đừng lo lắng đây là quá trình đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẻ file từ Mac sang Windows cũng như chuyển file từ PC sang Mac.