• Google Drive Google Drive
    Google Drive là giải pháp lưu trữ đám mây của Google.
  • WeTransfer WeTransfer
    Thường thì cách dễ nhất để chia sẻ file với người khác là qua hình thức trực tuyến. Nhưng còn khi bạn đang cố gửi thứ gì đó lớn hơn kích thước file đính kèm email tối đa thì sao? Đó là nơi WeTransfer phát huy vai trò của mình.