Cách lưu danh sách tiến trình đang chạy vào file trong Windows

Đôi khi, có vẻ như có quá nhiều tiến trình đang chạy trên máy tính đến nỗi bạn không chắc là mọi thứ có ổn không. Rất có thể điều gì đó đáng ngờ hoặc độc hại đã xuất hiện trên hệ thống.

Bước đầu tiên nên làm là tạo danh sách các tiến trình đang chạy và đưa vào một file văn bản, để bạn có thể phân tích tiến trình nào đang chạy. Thông thường, mọi người sử dụng Task Manager để xem tất cả các tiến trình, nhưng công cụ này lại không cho phép bạn in danh sách các tiến trình.

Rất may, việc lưu danh sách các tiến trình đang chạy vào file văn bản trong Windows rất đơn giản. Bạn có thể lưu cả ID tiến trình (PID) và dung lượng mỗi tiến trình đang sử dụng.

Lưu ý: Các bước bên dưới để lưu tiến trình vào file hoạt động cho tất cả các phiên bản Windows, bao gồm Windows XP, Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Xuất danh sách tiến trình từ lệnh Tasklist

Cách dễ nhất để có danh sách nhanh các tiến trình đang chạy trên hệ thống Windows là sử dụng lệnh tasklist. Để chạy lệnh đúng cách, bạn cần chạy nó từ Command Prompt với quyền admin.

Khi Command Prompt được mở, hãy nhập tasklist và nhấn Enter để xem danh sách các tiến trình đang chạy trên hệ thống.

Nhập tasklist và nhấn Enter để xem danh sách các tiến trình đang chạy trên hệ thống
Nhập tasklist và nhấn Enter để xem danh sách các tiến trình đang chạy trên hệ thống

Công cụ này rất hữu ích, nhưng nó không cung cấp cho bạn danh sách các tiến trình đang chạy trong một file văn bản. Để lưu các tiến trình vào file, lặp lại quá trình trên, nhưng lần này hãy gõ lệnh:

tasklist > c:\process_list.txt

Lệnh này sẽ xuất một file văn bản có tên process_list.txt vào ổ C:. Bạn có thể thay đổi C:\ thành bất kỳ đường dẫn nào khác mà bạn muốn đặt file, nếu thích.

Để xem file, chỉ cần mở Windows Explorer và duyệt đến vị trí bạn đã lưu file danh sách tiến trình.

Để xem danh sách tiến trình này trong Notepad, nhấp chuột phải vào file, chọn Open with > Notepad.

Chọn Open with > Notepad
Chọn Open with > Notepad

Đây là cách nhanh và dễ nhất để xem các tiến trình đang chạy trong Windows thông qua file văn bản. Nó sẽ hiển thị cho bạn PID, tên phiên, số phiên và việc sử dụng bộ nhớ.

Lưu tiến trình vào file bằng Powershell

Một công cụ khác mà bạn có sẵn để lưu danh sách các tiến trình đang chạy vào file văn bản trong Windows là Powershell.

Powershell bao gồm một lệnh có tên là get-process cung cấp danh sách tất cả các tiến trình đang chạy trên máy tính cục bộ. Để thấy điều này trong thực tế, khởi chạy Powershell bằng cách chọn menu Start và nhập Powershell.

Khi cửa sổ Powershell màu xanh mở ra, nhập get-process và nhấn Enter. Thao tác này sẽ hiển thị một danh sách tất cả các tiến trình hoạt động trên hệ thống Windows.

Danh sách tất cả các tiến trình hoạt động trên hệ thống Windows
Danh sách tất cả các tiến trình hoạt động trên hệ thống Windows

Điều này cung cấp thêm một chút thông tin về các tiến trình so với tasklist. Tuy nhiên, bạn cần biết ý nghĩa của các header (tiêu đề).

  • Handles: Số handle mà tiến trình đã mở
  • NPM(K): Bộ nhớ Non-paged (không được phân trang) mà tiến trình đang sử dụng (tính bằng kilobyte)
  • PM(K): Bộ nhớ có thể phân trang (pageable) mà tiến trình đang sử dụng (tính bằng kilobyte)
  • WS(K): Các trang trong bộ nhớ được tiến trình sử dụng gần đây (tính bằng kilobyte)
  • VM(M): Bộ nhớ ảo được sử dụng bởi tiến trình (tính bằng megabyte)
  • CPU(s): Thời gian xử lý được sử dụng bởi tiến trình trên tất cả các bộ xử lý (tính bằng giây)
  • ID: ID tiến trình
  • ProcessName: Tên tiến trình

Điều này thật tuyệt, nhưng tất cả các thông tin được hiển thị trên màn hình chứ không phải trong một file. Để xuất thông tin này vào một file, bạn cần thêm tham số Out-File vào lệnh Get-Process.

Quay lại màn hình Powershell, gõ lệnh sau và nhấn Enter:

Get-Process | Out-File -FilePath .\Process_list.txt

Tham số .\Process_list.txt đặt file vào đường dẫn nơi bạn chạy lệnh, vì vậy hãy lưu ý đường dẫn đó để biết nơi tìm file danh sách tiến trình. Sau khi bạn chạy lệnh, sử dụng quá trình tương tự như trên để mở file danh sách tiến trình trong Notepad.

File danh sách tiến trình trong Notepad
File danh sách tiến trình trong Notepad

Bạn sẽ nhận thấy rằng dữ liệu trong file trông giống hệt với đầu ra Get-Process trong cửa sổ Powershell trước đó.

Lưu tiến trình vào file bằng WMIC

Công cụ cuối cùng bạn có trong Windows là Windows Command Line Utility (WMIC).

Bạn chỉ có thể sử dụng các lệnh WMIC nếu đang chạy Command Prompt với quyền admin cục bộ. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng các bước trong phần đầu tiên của bài viết này để khởi chạy Windows Command Prompt với quyền admin.

WMIC cung cấp cho bạn nhiều thông tin về các tiến trình hoạt động hơn bất kỳ lệnh hay công cụ nào khác trong Windows. Nếu chỉ chạy lệnh WMIC Process trong Command Prompt, bạn sẽ thấy tối đa 44 tham số được trả về cho mỗi tiến trình hoạt động.

Vấn đề với việc chạy lệnh trong Command Prompt là đầu ra được phân tách bằng dấu cách bị lộn xộn và vô tổ chức.

Đầu ra rất lộn xộn
Đầu ra rất lộn xộn

Lệnh WMIC là một ví dụ hoàn hảo về việc khi nào file đầu ra trở nên hữu ích. Bạn có thể xuất danh sách tiến trình WMIC thành file bằng lệnh:

wmic /OUTPUT:C:\ProcessList.txt PROCESS get /all

Điều này sẽ xuất toàn bộ danh sách thành một file văn bản trên ổ C:, được gọi là ProcessList.txt. Thay vì mở file này trong Notepad, bạn sẽ muốn mở file bằng Excel, vì Excel có thể định dạng đúng file được phân định bằng tab.

1. Mở Excel.

2. Chọn Open để mở file mới

3. Chọn Browse và duyệt đến file ProcessList.txt

4. Chọn file và nhấn Open (nếu bạn không thấy file, thay đổi loại file thành All Files).

5. Trong cửa sổ Text Import Wizard, chọn Delimited > My data has headers > Next để tiếp tục.

Chọn Delimited > My data has headers > Next
Chọn Delimited > My data has headers > Next

6. Trong màn hình trình hướng dẫn tiếp theo, chọn hộp kiểm Space trong phần Delimiters và tích vào hộp kiểm Treat consecutive delimiters as one. Chọn Next để tiếp tục.

Chọn hộp kiểm Space và Treat consecutive delimiters as one
Chọn hộp kiểm Space và Treat consecutive delimiters as one

7. Chọn Finish để hoàn thành.

Bây giờ, bạn sẽ thấy mọi thứ cần biết về tất cả các tiến trình hoạt động trên hệ thống Windows.

Bạn sẽ thấy mọi thứ cần biết về tất cả các tiến trình hoạt động trên hệ thống Windows
Bạn sẽ thấy mọi thứ cần biết về tất cả các tiến trình hoạt động trên hệ thống Windows
Thứ Tư, 20/05/2020 10:11
51 👨 116