Lệnh diskperf trong Windows

Trong Windows 2000, các bộ đếm hiệu suất đĩa vật lý và logic không được kích hoạt theo mặc định.

Lệnh diskperf được bao gồm trong Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008 R2Windows 7 được sử dụng để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các bộ đếm hiệu suất đĩa vật lý hoặc logic trên các máy tính chạy Windows 2000.

Cú pháp lệnh diskperf

diskperf [-Y[D|V] | -N[D|V]] [\\computername]

Tùy chọn

Tùy chọn Mô tả
-? Hiển thị trợ giúp theo ngữ cảnh.
-Y Bắt đầu tất cả các bộ đếm hiệu suất đĩa khi máy tính khởi động lại.
-YD Bật bộ đếm hiệu suất đĩa cho các ổ đĩa vật lý khi máy tính khởi động lại.
-YV Bật bộ đếm hiệu suất đĩa cho các ổ đĩa logic hoặc ổ đĩa lưu trữ khi máy tính khởi động lại.
-N Vô hiệu hóa tất cả các bộ đếm hiệu suất đĩa khi máy tính khởi động lại.
-ND Vô hiệu hóa tất cả các bộ đếm hiệu năng đĩa cho ổ đĩa vật lý khi máy tính khởi động lại.
-NV Vô hiệu hóa tất cả các bộ đếm hiệu năng đĩa cho ổ đĩa logic hoặc ổ đĩa lưu trữ khi máy tính khởi động lại.
\\<computername> Chỉ định tên của máy tính mà bạn muốn bật hoặc tắt bộ đếm hiệu suất đĩa.

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 12:05
52 👨 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo