• Tổng hợp những phần mềm sao lưu driver miễn phí Tổng hợp những phần mềm sao lưu driver miễn phí
    Sao lưu driver là việc cần làm nếu là người dùng máy tính thường xuyên. Dưới đây là những phần mềm sao lưu driver miễn phí tốt nhất.
  • Cách phát hiện điểm chết trên màn hình Desktop Cách phát hiện điểm chết trên màn hình Desktop
    Điểm chết trên màn hình sẽ là những vệt sáng bất thường, những đốm nhỏ xuất hiện trên màn hình. Ở đó, màu sắc không thể hiện thị được, khác với toàn bộ phần hiển thị trên màn hình laptop. Điều này sẽ gây ra cảm giác khó chịu tới thị giác của người dùng, nhất là những ai chuyển sử dụng máy tính để thiết kế đồ họa sẽ ảnh hưởng đến mắt nhìn.