• Các phiên bản MS SQL Server Các phiên bản MS SQL Server
  SQL Server hiện có nhiều phiên bản khác nhau. Dưới đây là danh sách các phiên bản cùng với tính năng của từng phiên bản.
 • Giới thiệu MS SQL Server Giới thiệu MS SQL Server
  MS SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft.
 • MS SQL Server là gì? MS SQL Server là gì?
  Bài này sẽ giới thiệu chung về SQL Server, trình bày công dụng, lợi ích của việc sử dụng SQL Server cũng như các phiên bản hiện có.
 • 7 lý do bạn nên học ngôn ngữ lập trình Swift 7 lý do bạn nên học ngôn ngữ lập trình Swift
  Lập trình có thể rất căng thẳng, đặc biệt nếu bạn cố gắng bắt đầu với một ngôn ngữ lập trình cổ. Dưới đây là 7 lý do tuyệt vời có thể thuyết phục bạn học ngôn ngữ lập trình Swift.
 • 5 công cụ soạn thảo HTML trực tuyến miễn phí kiểm tra code tốt nhất 5 công cụ soạn thảo HTML trực tuyến miễn phí kiểm tra code tốt nhất
  Nếu bạn hỏi ai đó làm thế nào để trở thành những nhà phát triển web, họ sẽ cho bạn biết về framework JavaScript, Python, lập trình web, v.v… và tất nhiên HTML.
 • Hàm bytearray() trong Python Hàm bytearray() trong Python
  Hàm bytearray() trong Python trả về đối tượng bytearray của mảng byte cho trước. Cú pháp của hàm bytearray() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao?
 • Hàm bool() trong Python Hàm bool() trong Python
  Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm bool() được dùng để chuyển đổi giá trị sang Boolean (True hoặc False) sử dụng thủ tục kiểm tra sự thật tiêu chuẩn. Vậy cách sử dụng hàm bool() ra sao? Mời bạn cùng tìm hiểu tron bài viết này nhé.
 • Hàm ascii() trong Python Hàm ascii() trong Python
  Trong Python, hàm ascii() trả về chuỗi chứa các đại diện của đối tượng mà có thể in. Nó bỏ qua các giá trị không phải ASCII trong chuỗi bằng cách sử dụng \x, \u hoặc \U.
 • Hàm bin() trong Python Hàm bin() trong Python
  Trong lập trình Python, hàm bin() chuyển đổi và trả về chuỗi nhị phân của số nguyên đã cho. Vậy cú pháp của hàm bin(), tham số và cách sử dụng hàm bin() như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
 • Hàm all() trong Python Hàm all() trong Python
  Trong Python, hàm all() trả về True khi tất cả các phần tử trong iterable là True hoặc iterable rỗng và trả về False trong những trường hợp còn lại. Hàm all() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong phần này nhé.
 • Hàm any() trong Python Hàm any() trong Python
  Trong Python, hàm any() trả về True nếu bất kỳ phần tử nào của một iterable là True. Nếu không có phần tử nào True, hàm any() sẽ trả về False.
 • Hàm abs() trong Python: Trả về giá trị tuyệt đối của một số Hàm abs() trong Python: Trả về giá trị tuyệt đối của một số
  Trong Python, hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số. Nếu số là số phức, abs() sẽ trả về độ lớn.
 • Điều chỉnh hiệu suất trong SQL Server: tìm những truy vấn chậm Điều chỉnh hiệu suất trong SQL Server: tìm những truy vấn chậm
  Điều chỉnh hiệu suất SQL là một trận chiến không bao giờ kết thúc. Bài viết này sẽ cung cấp một số lời khuyên để bạn có thể tìm ra các truy vấn SQL chậm và thực hiện điều chỉnh hiệu suất trong SQL Server.
 • Các hàm Python tích hợp sẵn Các hàm Python tích hợp sẵn
  Trong bài trước bạn đã biết rằng Python có loại hàm cơ bản, một là hàm tích hợp sẵn, hai là hàm do người dùng tự định nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh sách các hàm được tích hợp sẵn trên Python.
 • Các hàm trong Python Các hàm trong Python
  Hàm trong Python là gì? Cú pháp, thành phần và các loại hàm trong Python như thế nào? Làm sao để tạo hàm trong Python? Những câu hỏi này của bạn sẽ được giải đáp trong bài học Python dưới đây.
 • Lệnh UPDATE trong SQL Lệnh UPDATE trong SQL
  UPDATE là truy vấn được sử dụng để chỉnh sửa những bản ghi đã tồn tại trong bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với lệnh UPDATE để cập nhật các hàng được chọn, nếu không muốn tất cả các hàng trong bảng bị ảnh hưởng.
 • Toán tử liên hợp AND và OR trong SQL Toán tử liên hợp AND và OR trong SQL
  Toán tử AND và OR được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện nhằm thu hẹp dữ liệu trong câu lệnh SQL. Hai toán tử này được gọi là toán tử liên hợp trong SQL. AND và OR cho phép tạo nhiều so sánh với các toán tử khác trong cùng một lệnh SQL.
 • Mệnh đề WHERE trong SQL Mệnh đề WHERE trong SQL
  Mệnh đề WHERE trong SQL được sử dụng để chỉ định điều kiện khi lấy dữ liệu từ một bảng hoặc nối nhiều bảng với nhau. Nếu điều kiện được thỏa mãn thì nó chỉ trả về những giá trị cụ thể trong bảng.