• Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Khôi phục SQL Server từ Transaction Log
    Transaction Log (có tên gọi khác là Database Log hay Binary Log) là một lược sử hành động được hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thực thi để đảm bảo thuộc tính ACID khi hệ thống bị lỗi.
  • Oracle công bố Exadata phiên bản 2 Oracle công bố Exadata phiên bản 2
    Máy cơ sở dữ liệu Xử lý giao dịch trực tuyến đầu tiên trên thế giới vừa được Giám đốc điều hành Oracle cùng với Phó Chủ tịch cấp cao của Sun công bố