• Nắm bắt sơ đồ thực thi với SQL Server 2005 Profiler Nắm bắt sơ đồ thực thi với SQL Server 2005 Profiler
  Sơ đồ thực thi là một trong những công cụ tốt nhất để chẩn đoán các lỗi truy vấn nhằm điều chỉnh thực thi các truy vấn trên SQL Server. Trong các phiên bản trước của SQL Server 2005, tùy chọn duy nhất để thực thiện truy vấn là những sơ đồ văn bản hay sơ đồ thực thi bằng đồ thị đối với các truy vấn bằng tay. Trên SQL Server 2005, bạn có thể nắm bắt các sơ đồ thực thi theo hai phương ph
 • Mẹo nhỏ về .NET: Hiển thị tất cả các trường và thuộc tính của một đối tượng Mẹo nhỏ về .NET: Hiển thị tất cả các trường và thuộc tính của một đối tượng
  Visua Studio cung cấp một công cụ giúp những nhà phát triển có thể quan sát các hoạt động, nó cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích đặc biệt trong quá trình xử lý lỗi (debug). Tuy vậy đôi khi việc quan sát các đối tượng trong suốt phiên xử lý lỗi tương tác không phải là đã đủ.
 • Microsoft Windows Power Shell và SQL Server 2005 SMO – Phần 4 Microsoft Windows Power Shell và SQL Server 2005 SMO – Phần 4
  Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập Power Shell, SMO và WMI cmdlet đơn giản. Phần III chỉ dẫn viết mã PowerShell và kết nối với SQL Server. Phần 4 sẽ giới thiệu cách sử dụng mã PowerShell để lặp nội dung tập tin và kết nối tới các máy chủ khác.
 • Di chuyển cơ sở dữ liệu Tempdb và Master trên SQL Server Di chuyển cơ sở dữ liệu Tempdb và Master trên SQL Server
  Khi bạn muốn di chuyển một cơ sở dữ liệu người dùng tiêu biểu tới một ổ khác để tăng hiệu suất hay để tách các bản ghi thì có thể chạy sp_detach và sp_attach để thực hiện di chuyển. Tuy nhiên, đối với việc di chuyển cơ sở dữ liệu Master và
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 3 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 3
  Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 2 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 2
  Phần I của loạt này chỉ dẫn cách thiết lập và sử dụng lệnh PowerShell và SMO đơn giản.Trong phần II này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về PowerShell cũng như các đặc tính của nó kết hợp với SMO. Nếu bạn đ&ati
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 1 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 1
  Như bạn có lẽ đã biết, Windows PowerShell là tiện ích dòng lệnh mới và là ngôn ngữ kịch bản cung cấp một môi trường dòng lệnh cho việc khảo sát tương tác và quản trị của máy tính. Ngoài ra, nó cung cấp một khả năng viết kịch bản cho cá
 • Quản lý cơ sở dữ liệu với TOAD Quản lý cơ sở dữ liệu với TOAD
  Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong những thành phần quan trọng của một dự án phát triển phần mềm. Mặc dù có những phần mềm chuyên dụng để xây dựng các CSDL của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Oracle, SAP, IBM và Microsoft, nhưng các nhà quản lý vẫn t
 • Những điểm mới trong SQL 2008 (Phần 2) Những điểm mới trong SQL 2008 (Phần 2)
  Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một số tính năng mới và những lợi ích đem lại của SQL Server 2008. Một số tính năng mới gồm có những thay đổi phát triển, tính năng thông tin kinh doanh mới, các bổ sung tích hợp và các kiểu dữ liệu mới. Liệt kê dưới đây là một số mục đã được đưa ra trong phần 1.
 • Những điểm mới trong SQL 2008 (Phần 1) Những điểm mới trong SQL 2008 (Phần 1)
  SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng 2 năm 2008, cùng với phiên bản mới của Visual Studio và Windows. CTP (Community Technology Preview) của SQL 2008 hiện đã được cung cấp trên internet và bạn có thể download được từ URL của Microsoft. Trong bài này chúng tôi sẽ nhấn mạnh một số tính năng mới và các lợi ích mang lại của SQL Server 2008
 • Tạo file upload với VB.NET Tạo file upload với VB.NET
  Upload file là một tính năng phổ biến thường được người dùng sử dụng để upload tài liệu lên các ứng dụng dựa trên máy chủ. Đây là phần tất yếu trong nhiều ứng dụng từ cơ bản đến phức tạp hơn. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn một cách đơn giản để thêm tính năng Upload File vào các ứng dụng ASP.NET và được tạo trong VB.NET.
 • Hàm CASE trong SQL Server 2005 (Phần 4) Hàm CASE trong SQL Server 2005 (Phần 4)
  Trong phần 1, phần 2 và phần 3 của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Trong phần ti
 • Truy vấn dữ liệu XML từ một bảng với kiểu dữ liệu XML Truy vấn dữ liệu XML từ một bảng với kiểu dữ liệu XML
  Bài này minh hoạ cho các bạn cách tạo một XML Schema, tạo một bảng với kiểu dữ liệu XML, nhập file XML vào bảng với kiểu dữ liệu XML, truy vấn file XML và đưa ra kết quả tương tự như tập hợp kết quả thực hiện bởi các lệnh SQL Transact.
 • Upload nhiều file XML vào cột kiểu dữ liệu XML Upload nhiều file XML vào cột kiểu dữ liệu XML
  Các quản trị viên cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL Server thường có một số nhu cầu như import nhiều file vào một bảng trong CSDL. Bài này sẽ thảo luận đến việc làm thế nào để upload nhiều file (đặc biệt là file XML) vào cột kiểu dữ liệu XML của CSDL SQL Server.
 • Kiến trúc dữ liệu Rational DA và DB2 9: Xây dựng một lệnh SQL Kiến trúc dữ liệu Rational DA và DB2 9: Xây dựng một lệnh SQL
  Bạn đã từng quen thuộc với Database Explorer? Dù đã, hay chưa thì cũng xin mời đọc bài sau để biết về một số chức năng, thành phần của kiểu kiến trúc dữ liệu này, cụ thể hơn là về khả năng xây dựng các lệnh SQL gặp trong cơ sở dữ liệu (CSDL) của bạn.
 • Quản lý recordset trong Access Data Project Quản lý recordset trong Access Data Project
  Đã có rất nhiều bài viết về quản lý tập hợp bản ghi (recordset) với đối tượng form (biểu mẫu), control (điều khiển) và report (báo cáo) trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Nhưng gần đây, tôi buộc phải phát triển một ứng dụng với khuynh hướng khá mới, đòi hỏi một số thao tác sáng tạo trên recordset.
 • Hàm CASE trong SQL Server 2005 (Phần 3) Hàm CASE trong SQL Server 2005 (Phần 3)
  Trong phần một và hai của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Phần này sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CASE trong các mệnh đề như GROUP BY
 • Tạo các ứng dụng .Net trên Linux và Mac OS X Tạo các ứng dụng .Net trên Linux và Mac OS X
  Mono là một triển khai nguồn mở của .NET Framework xây dựng trên Linux, Solaris, Mac OS X, Windows và Unix.
 • Xử lý dữ liệu bằng Java trong Oracle Xử lý dữ liệu bằng Java trong Oracle
  Oracle luôn là một công cụ hay ứng dụng tốt nhất để xử lý dữ liệu? Câu trả lời nằm ở bên trong những gì bạn thực hiện. Thông thường, dữ liệu được biến đổi thông qua ngôn ngữ xử lý dữ liệu, ngoài ra nó cũng có thể được biến đổi thông qua việc xử lý các chuỗi hoặc số.
 • Sử dụng và quản lý Database Mail Sử dụng và quản lý Database Mail
  SQL Server 2005 có một hệ thống mail nhỏ được gọi là Database Mail. Là một tính năng được cải thiện trong SQL Mail so với các phiên bản trước đó của SQL Server, Database Mail là một hệ thống hàng đợi của mail. Các email message được lưu trong một hàng đợi bên trong cơ