• Báo cáo chi tiết trạng thái của MySQL Báo cáo chi tiết trạng thái của MySQL
    Nếu bạn sử dụng hoặc quản lý một máy chủ MySQL, có thể bạn sẽ biết được sự cực nhọc khi muốn lấy về một bản báo cáo trạng thái riêng mà bạn có thể dễ dàng giải mã và hiểu được.
  • Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop
    mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát MySQL. Nó được viết bởi Jeremy Zawodny, và có thể tải về miễn phí.