• Hàm ascii() trong Python Hàm ascii() trong Python
  Trong Python, hàm ascii() trả về chuỗi chứa các đại diện của đối tượng mà có thể in. Nó bỏ qua các giá trị không phải ASCII trong chuỗi bằng cách sử dụng \x, \u hoặc \U.
 • Hàm bin() trong Python Hàm bin() trong Python
  Trong lập trình Python, hàm bin() chuyển đổi và trả về chuỗi nhị phân của số nguyên đã cho. Vậy cú pháp của hàm bin(), tham số và cách sử dụng hàm bin() như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
 • Hàm all() trong Python Hàm all() trong Python
  Trong Python, hàm all() trả về True khi tất cả các phần tử trong iterable là True hoặc iterable rỗng và trả về False trong những trường hợp còn lại. Hàm all() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong phần này nhé.
 • Hàm any() trong Python Hàm any() trong Python
  Trong Python, hàm any() trả về True nếu bất kỳ phần tử nào của một iterable là True. Nếu không có phần tử nào True, hàm any() sẽ trả về False.
 • Hàm abs() trong Python: Trả về giá trị tuyệt đối của một số Hàm abs() trong Python: Trả về giá trị tuyệt đối của một số
  Trong Python, hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số. Nếu số là số phức, abs() sẽ trả về độ lớn.
 • Điều chỉnh hiệu suất trong SQL Server: tìm những truy vấn chậm Điều chỉnh hiệu suất trong SQL Server: tìm những truy vấn chậm
  Điều chỉnh hiệu suất SQL là một trận chiến không bao giờ kết thúc. Bài viết này sẽ cung cấp một số lời khuyên để bạn có thể tìm ra các truy vấn SQL chậm và thực hiện điều chỉnh hiệu suất trong SQL Server.
 • Các hàm Python tích hợp sẵn Các hàm Python tích hợp sẵn
  Trong bài trước bạn đã biết rằng Python có loại hàm cơ bản, một là hàm tích hợp sẵn, hai là hàm do người dùng tự định nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh sách các hàm được tích hợp sẵn trên Python.
 • Các hàm trong Python Các hàm trong Python
  Hàm trong Python là gì? Cú pháp, thành phần và các loại hàm trong Python như thế nào? Làm sao để tạo hàm trong Python? Những câu hỏi này của bạn sẽ được giải đáp trong bài học Python dưới đây.
 • Lệnh UPDATE trong SQL Lệnh UPDATE trong SQL
  UPDATE là truy vấn được sử dụng để chỉnh sửa những bản ghi đã tồn tại trong bảng. Bạn có thể sử dụng mệnh đề WHERE với lệnh UPDATE để cập nhật các hàng được chọn, nếu không muốn tất cả các hàng trong bảng bị ảnh hưởng.
 • Toán tử liên hợp AND và OR trong SQL Toán tử liên hợp AND và OR trong SQL
  Toán tử AND và OR được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện nhằm thu hẹp dữ liệu trong câu lệnh SQL. Hai toán tử này được gọi là toán tử liên hợp trong SQL. AND và OR cho phép tạo nhiều so sánh với các toán tử khác trong cùng một lệnh SQL.
 • Mệnh đề WHERE trong SQL Mệnh đề WHERE trong SQL
  Mệnh đề WHERE trong SQL được sử dụng để chỉ định điều kiện khi lấy dữ liệu từ một bảng hoặc nối nhiều bảng với nhau. Nếu điều kiện được thỏa mãn thì nó chỉ trả về những giá trị cụ thể trong bảng.
 • Lệnh SELECT trong SQL Lệnh SELECT trong SQL
  Lệnh SELECT là lệnh SQL vô cùng phổ biến, được sử dụng để lấy dữ liệu từ bảng rồi trả về dưới dạng bảng kết quả. Các bảng kết quả này được gọi là result-set (bộ kết quả).
 • Lệnh INSERT trong SQL Lệnh INSERT trong SQL
  Lệnh INSERT INTO trong SQL được dùng để thêm một hàng dữ liệu mới vào bảng trong cơ sở dữ liệu.
 • Lệnh DROP TABLE hay DELETE TABLE trong SQL Lệnh DROP TABLE hay DELETE TABLE trong SQL
  Trong SQL, lệnh DROP TABLE được dùng để xóa định nghĩa bảng và tất cả các dữ liệu, chỉ mục, ràng buộc, thông số của bảng.
 • Các kỹ thuật vòng lặp trong Python Các kỹ thuật vòng lặp trong Python
  Trong bài học Python này, bạn sẽ học cách để kiểm soát việc thực hiện một vòng lặp bằng cách sử dụng các câu lệnh điều khiển vòng lặp như break và continue.
 • Hình thành cách tư duy như một lập trình viên Hình thành cách tư duy như một lập trình viên
  Lập trình viên là người thiết kế, xây dựng và bảo trì các chương trình phần mềm máy tính. Để làm nghề lập trình, trước hết bạn cần hình thành cách tư duy như một lập trình viên.
 • 11 nguyên tắc cơ bản mà mọi lập trình viên đều nên tuân theo 11 nguyên tắc cơ bản mà mọi lập trình viên đều nên tuân theo
  Mời các bạn cùng đón đọc 11 nguyên tắc cơ bản mà mọi lập trình viên đều nên tuân theo trong bài viết này nhé!
 • Bài tập C++ có giải (code mẫu) về biến, kiểu dữ liệu và toán tử Bài tập C++ có giải (code mẫu) về biến, kiểu dữ liệu và toán tử
  Trong phần bài tập C++ trước mà Quản Trị Mạng giới thiệu, các bạn đã được làm quen với rất nhiều dạng bài, từ đơn giản đến phức tạp. Trong phần bài tập C++ này, chúng ta sẽ làm quen với các bài tập C++ về biến và kiểu dữ liệu trong C++.
 • Bài tập C++ có lời giải (code mẫu) Bài tập C++ có lời giải (code mẫu)
  Quản Trị Mạng đã tổng hợp cho các bạn một số bài tập C++ cơ bản để luyện tập thêm trong quá trình học ngôn ngữ lập trình C++.
 • Bài tập Java cơ bản, có lời giải code mẫu Bài tập Java cơ bản, có lời giải code mẫu
  Để phục vụ nhu cầu học Java của các bạn, Quản Trị Mạng đã tổng hợp lại một số bài tập Java từ nhiều nguồn, có kèm theo code mẫu (cho một số bài). Hy vọng có thể giúp ích cho quá trình học tập ngôn ngữ lập trình Java của các bạn.