• DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu DB2 9 và Microsoft Excel 2007 - Phần 1: Lấy dữ liệu
  DB2 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn nhất, mạnh nhất và nhanh nhất trên thế giới hiện nay do IBM phát triển. So với Oracle, DB2 chưa nổi tiếng bằng.
 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 7 Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 7
  Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách lấy được các thông tin đó trên TOP 10 các truy vấn dựa trên hiệu suất CPU.
 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 6 Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 6
  Phần 6 này sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cách kiểm tra tất cả các cơ sở dữ liệu hiện có trong SQL Server instance và truy vấn các thuộc tính cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 5 Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 5
  Trong phần 5 này chúng ta sẽ kiểm tra xem có thể kết nối với SQL Server hay không và xem chúng ta có thể truy vấn một số thuộc tính liên quan đến SQL Server.
 • Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1 Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1
  Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn việc backup và khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 4 Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 4
  rong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các thu thập các thông tin về card mạng và ổ đĩa cứng từ máy chủ.
 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 3 Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 3
  Trong phần 3 này chúng tôi sẽ giới thiệu về cách tìm một số thông tin về phần cứng và hệ điều hành từ máy host.
 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 2 Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 2
  Phần 2 này sẽ giới thiệu cho các bạn cách truy cập vào dịch vụ Windows trên máy từ xa bằng cách sử dụng Windows PowerShell và WMI-Object.
 • Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 1 Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 1
  Thay vì sử dụng Vbscript, các file bat, hay các thực thi sql client,… chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về PowerShell trong vấn đề kiểm tra trạng thái của SQL Servers.
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 11 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 11
  Phần 10 của bài này chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng các kịch bản PowerShell kết hợp với SMO và các tham số để tạo kịch bản SQL Server. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cmdlets của PowerShell kết hợp với SQL Server client và việc lưu đầu ra để export thành một file văn bản hoặc file XML.
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 10 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 10
  Phần 10 này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng các kịch bản PowerShell kết hợp với SMO và các tham số để tạo kịch bản SQL Server. Việc tạo các kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9
  Trong phần 9 của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để tạo kịch bản SQL Server. Tạo kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 8 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 8
  Trong phần 8 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để hiển thị các thuộc tính đối tượng cho tất cả các đối tượng SQL Server.
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 7 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 7
  Mỗi một phần trong loạt bài này đều minh chứng cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để trình bày các đối tượng của SQL Server. Phần 7 của loạt bài này chúng tôi sẽ minh chứng về cách sử dụng PowerShell và SMO để tìm tất cả các đối tượng có sẵn trong một cơ sở dữ liệu trên máy chủ.
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 6 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 6
  Trong phần 6 này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell và các kịch bản để thực hiện một backup hoàn chỉnh - Full Backup, Transaction Log backup và Differential backup đối với cơ sở dữ liệu với tên file đã được dán tem ngoài.
 • SQL Server 2005 – Hack dữ liệu đã mã hoá bởi mật khẩu SQL Server 2005 – Hack dữ liệu đã mã hoá bởi mật khẩu
  Như bạn đã biết, mã hoá bằng mật khẩu là một phương pháp mã hoá dữ liệu cơ bản chỉ sử dụng đến mật khẩu và có thể giải mã với cùng mật khẩu đó. Giờ hãy giả dụ chúng ta quên mất mật khẩu đã đặt và cần phải khôi phục lại dữ liệu như ban đầu.
 • Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 5 Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 5
  Phần I và phần II của loạt bài này chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cài đặt PowerShell và các cmdlet SMO cũng như WMI đơn giản. Trong phần III chúng tôi đã giới thiệu cách lập kịch bản PowerShell và kết nối SQL Server. Trong phần IV, chúng tôi giới thiệu về cách sử dụng kịch bản PowerShell để lặp trong toàn nội dung của file và kết nối đ
 • Mã hoá trong SQL Server 2005 Mã hoá trong SQL Server 2005
  Mã hoá là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Những dữ liệu nhạy cảm như số CMT, số thẻ tín dụng, mật khẩu… cần phải được bảo vệ trước vô vàn mối nguy hiểm tấn công hiện nay. Trong SQL Server 2000 bạn có thể tự tạo các hàm của riêng mình hoặc sử dụng các DLL ngoài để mã hoá dữ liệu. Trong SQL Server 2005, các hàm và phương