Lập trình Cơ sở dữ liệu với SQL 2000 Server

SQL 2000 Server là một trong những CSDL mạnh hoạt động trên máy chủ. Nó cho phép triển khai những ứng dụng đặc biệt là ứng dụng trên mạng Download: (ebook pdf) Teach Yourself SQL in 21 Days Dung lượng file: 1,281 Mb
Thứ Hai, 10/11/2003 03:13
4,37 👨 4.112
0 Bình luận
Sắp xếp theo