Xử lý lỗi xảy ra khi cố gắng cài đặt Office 2007 từ đĩa CD hoặc DVD

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý các vấn đề có thể xảy ra khi cố gắng cài đặt chương trình Microsoft Office 2007 từ đĩa CD hoặc DVD chương trình.

Để hoàn thiện các bước xử lý lỗi trong bài này, bạn có thể cần đến một hoặc nhiều công cụ sau:

  • Một máy tính được trang bị nhiều hơn một ổ CD hoặc DVD
  • Có quyền sử dụng một máy tính khác
  • Một thiết bị của bên thứ ba sử dụng để lau các đĩa CD và DVD.
  • Một thiết bị của bên thứ ba để lau sạch các đầu đọc của ổ CD và DVD trên máy tính của bạn.

Bài này dành cho cả những người mới bắt đầu sử dụng máy tính. Vì vậy, kể cả đối với người chỉ biết một chút về máy tính thì cũng có thể dễ dàng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau.

Phương pháp 1: Xem xét kỹ và nhớ lau sạch đĩa CD

Bạn hãy xem xét kỹ mặt sáng bóng (mặt chứa dữ liệu) của đĩa DVD hoặc CD chương trình xem nó có sạch hay không và phải đảm bảo nó không có vết xước hay bị lỗ chỗ.

Rất nhiều công ty bên thứ ba có bán thiết bị cho phép làm sạch các đĩa CD và DVD. Nếu bạn có một thiết bị như vậy, hãy thực hiện theo các bước chỉ dẫn của hướng dẫn đi kèm với thiết bị để có thể làm sạch đĩa CD và DVD chương trình Office 2007.

Nếu máy tính vẫn không thể đọc được đĩa CD hay DVD sau khi bạn đã làm sạch nó, hãy thực hiện theo phương pháp 2.

Phương pháp 2: Cài đặt Office bằng cách sử dụng ổ CD hoặc DVD thứ hai

Nếu máy tính của bạn có trang bị một ổ CD hoặc DVD thứ hai, hãy thử cài đặt Office trên ổ đó. Nếu có thể cài đặt Office trên ổ này thì có thể ổ CD hoặc DVD đầu tiên của bạn không thể đọc được đĩa chương trình.

Nếu vẫn không cài đặt được Office bằng ổ thứ hai, hãy thực hiện theo phương pháp 3.

Phương pháp 3: Kiểm tra lại đĩa CD hoặc DVD xem có hỏng không

Để thực hiện việc kiểm tra này, sử dụng một hoặc cả hai cách thức sau

Cách 1: Thử cài đặt Office trên máy tính khác bằng chính đĩa CD hay DVD đó

Thực hiện theo các bước sau:

1. Máy tính thứ hai mà bạn sử dụng là máy chưa được cài đặt Office 2007

2. Đưa đĩa CD hoặc DVD vào ổ đọc CD hoặc DVD.

3. Quá trình cài đặt Office sẽ tự động chạy. Hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn để cài đặt Office vào máy.

Nếu bạn có thể cài đặt đĩa Office này trên một máy tính khác thì có thể ổ đĩa CD hoặc DVD trên máy tính đầu tiên của bạn không đọc được đĩa này. Tiếp tục sử dụng các phương thức xử lý lỗi trong bài này để giải quyết vấn đề có thể xảy ra với ổ CD hoặc DVD trên máy tính ban đầu. Nếu bạn sử dụng toàn bộ các phương thức trong bài mà vẫn không giải quyết được vấn đề, thì hãy nghĩ đến việc liên hệ với bên kỹ thuật hoặc bảo hành của nhà dịch vụ đã cung cấp ổ CD hoặc DVD cho máy tính của bạn.

Nếu bạn không thể cài đặt đĩa Office này trên một máy tính khác thì có thể đĩa CD hoặc DVD của bạn bị lỗi. Hãy thực hiện theo cách thứ 2.

Cách 2: Copy đĩa CD hoặc DVD Office ra một máy tính khác

Để thực hiện việc này, hãy thực hiện theo các bước sau tương ứng với từng phiên bản Windows đang chạy trên máy.

Windows Vista

Bước 1: Tạo một thư mục chạy thử

1. Kích vào nút Start, chọn Documents

2. Trên menu Organize, chọn New Folder.

3. Nhập tên folder vừa tạo là Office Test

4. Đóng cửa sổ Windows Explorer

Bước 2: Đưa đĩa CD hoặc DVD Office vào

1. Đưa đĩa CD hoặc DVD Office vào ổ đọc CD hoặc DVD trên máy

2. Kích chọn Open folder to view files

Bước 3: Copy các file từ đĩa vào

1. Kích vào Start, chọn Computer.

2. Kích đúp vào ổ CD hoặc DVD

3. Trên menu Organize, kích Select All và sau đó chọn Copy

4. Đóng cửa sổ Windows Explorer

Bước 4: Dán (paste) các file đã copy vào ổ cứng

1. Kích vào Start, chọn Documents

2. Mở thư mục Office Test

3. Trên menu Organize chọn Paste.

Microsoft Windows XP

Bước 1: Tạo thư mục chạy thử

1. Kích vào Start, chọn My Documents

2. Trên menu File, chọn New Folder.

3. Nhập vào tên folder là Office Test

4. Đóng cửa sổ Windows Explorer

Bước 2: Đưa đĩa CD hoặc DVD Office vào

1. Đưa đĩa CD hoặc DVD Office vào ổ đọc CD hoặc DVD

2. Kích Cancel để đóng chương trình cài đặt Office tự động

3. Kích Yes để xác nhận rằng bạn muốn kết thúc quá trình cài đặt Office.

Bước 3: Copy các file từ đĩa CD hoặc DVD

1. Kích vào Start, chọn My Computer

2. Kích đúp vào ổ CD hoặc DVD

3. Trên menu Edit chọn Select All và sau đó chọn Copy.

4. Đóng Windows Explorer

Bước 4: Dán (Paste) các file đã copy vào ổ cứng

1. Kích vào Start, chọn My Documents.

2. Mở thư mục Office Test

3. Trên menu Edit, kích vào Paste.

Phương thức 4: Xác định rõ xem ổ CD hoặc DVD đã được Windows nhận hay chưa và sau đó thử xem một thư mục dữ liệu trên đĩa

Windows Vista

1. Đưa một đĩa dữ liệu CD hoặc DVD vào ổ đọc CD hay DVD.

Quan trọng: Đĩa dữ liệu là bất kỳ đĩa CD hay DVD nào có chứa các file, thư mục hay chương trình. Không nên sử dụng đĩa Office, đĩa CD hay DVD ca nhạc.

2. Kích vào Start, chọn Computer.

3. Nếu đĩa dữ liệu CD hay DVD được nhận, tên đĩa sẽ hiển thị tại chính tên ổ CD hay DVD

4. Kích đúp lên biểu tượng đĩa CD hay DVD

5. Tìm đến và mở thử một thư mục trên đĩa dữ liệu đã đưa vào.

Windows XP

1. Đưa đĩa dữ liệu CD hay DVD vào ổ đọc CD hoặc DVD

Quan trọng: Đĩa dữ liệu là bất kỳ đĩa CD hay DVD nào có chứa các file, thư mục hay chương trình. Không nên sử dụng đĩa Office, đĩa CD hay DVD ca nhạc.

2. Kích vào Start > All Programs > Accessories > Windows Explorer.

3. Trong phần Folders, kích chọn My Computer.

4. Nếu đĩa dữ liệu CD hay DVD được nhận, tên đĩa sẽ hiển thị tại chính tên ổ CD hay DVD

5. Trong phần Folders, kích lên biểu tượng ổ CD hay DVD dưới My Computer

6. Tìm đến và mở thử một thư mục trên đĩa CD hay DVD dữ liệu

Nếu bạn có thể xem nội dung của thư mục trên đĩa thì Windows đã nhận ổ CD hay DVD rồi.

Nếu không xem được nội dung trong thư mục hay nếu Windows không nhận ổ CD hay DVD, hãy thực hiện theo phương thức 5.

Phương thức 5: Cài đặt phiên bản cập nhật Windows mới nhất

Tùy thuộc vào bạn đang sử dụng Windows Vista hay Windows XP, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất bằng công cụ cập nhật tự động hoặc bằng tay.

Sau khi cập nhật xong hệ điều hành, hãy thử cài đặt lại các chương trình Office 2007. Nếu vẫn không thể cài đặt, hãy tiếp tục với phương thức 6.

Phương thức 6: Thực hiện bảo dưỡng ổ cứng

Bước 1: Quét lỗi ổ đĩa

Đôi khi chính các lỗi trên ổ cứng máy tính cũng có thể ngăn chặn việc cài đặt chương trình Office 2007 của bạn. Để xác định xem ổ cứng có lỗi hay không, hãy thực hiện theo các bước sau tùy thuộc vào từng phiên bản Windows bạn đang sử dụng.

Windows Vista

1. Đóng toàn bộ các chương trình đang mở trên máy

2. Kích vào Start chọn Computer.

3. Kích chuột phải vào ổ cứng mà bạn đang cố cài đặt chương trình Office

4. Chọn Properties, sau đó chọn tab Tools

5. Trong phần Error-checking, kích vào Check Now.

6. Tích vào lựa chọn Automatically fix file system errors

7. Tích chọn lựa chọn Scan for and attempt recovery of bad sectors

8. Kích vào Start

Chú ý: Trong suốt quá trình quét lỗi, bạn có thể gặp phải lỗi sau:

The disk check could not be performed because the disk check utility needs exclusive access to some Windows files on the disk. These files can be accessed by restarting Windows. Do you want to schedule the disk check to occur the next time you restart the computer?
(Việc kiểm tra có thể không thực hiện được bởi tiện ích kiểm tra ổ cần được truy cập riêng tới một vài file của Windows trên ổ. Những file này có thể được truy cập thông qua việc khởi động lại Windows. Bạn muốn lập biểu kiểm tra ổ vào thời điểm tiếp theo khi khởi động lại máy?)

Nếu nhận được thông báo này, bạn hãy làm như sau:

1. Kích Yes

2. Vào Start, kích vào hình mũi tên bên cạnh nút Lock, chọn Restart.

Windows XP

1. Kích vào Start, chọn My Computer.

2. Kích chuột phải vào ổ cứng mà bạn đang thử cài đặt Office 2007, sau đó chọn Properties.

3. Trong tab Tools, kích vào Check Now trong phần Error-checking.

4. Tích chọn phần Automatically fix file system errors

5. Tích chọn phần Scan for and attempt recovery of bad sectors

6. Kích vào Start.

Chú ý: Trong suốt quá trình quét lỗi, bạn có thể gặp phải lỗi sau:

The disk check could not be performed because the disk check utility needs exclusive access to some Windows files on the disk. These files can be accessed by restarting Windows. Do you want to schedule the disk check to occur the next time you restart the computer?
(Việc kiểm tra có thể không thực hiện được bởi tiện ích kiểm tra ổ cần được truy cập riêng tới một vài file của Windows trên ổ. Những file này có thể được truy cập thông qua việc khởi động lại Windows. Bạn muốn lập biểu kiểm tra ổ vào thời điểm tiếp theo khi khởi động lại máy?)

Nếu nhận được thông báo này, bạn hãy làm như sau:

1. Kích Yes

2. Vào Start, chọn Shut Down.

3. Trong danh sách What do you want the computer to do, kích Restart và sau đó kích OK.

Máy tính sẽ khởi động lại và sau đó sẽ quét lỗi ổ.

Bước 2: Chống phân mảnh ổ cứng

Khi một chương trình được cài đặt trên máy tính, các file của chương trình có thể được lưu trữ tại nhiều vị trí không liền kề nhau trên ổ. Trường hợp này được gọi là “sự phân mảnh”. Nếu ổ cứng bị phân mảnh nhiều, bạn có thể không cài đặt được chương trình Office 2007.

Công cụ Disk Defragmenter dùng để cải thiện tốc độ thực thi máy tính bằng cách tổ chức lại các file trong ổ cứng lên các khối liền kề nhau. Khi công cụ Disk Defragmenter kết thúc quá trình chống phân mảnh các file trên ổ cứng, nhiều chương trình của bạn có thể sẽ chạy nhanh hơn.

Để chống phân mảnh ổ cứng, hãy thực hiện theo các bước sau tùy thuộc vào từng phiên bản Windows đang chạy.

Windows Vista

Để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện theo các bước dưới đây trong phần thích hợp.

Máy tính có kết nối Internet

Hãy xem phần “Improve performance by defragmenting the hard disk” (Chống phân mảnh ổ cứng nhằm cải thiện tốc độ thực thi) trên website Hỗ trợ và trợ giúp trực tuyến Windows tại địa chỉ:

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/6065f372-90dd-44cd-bc8d-c89d17f0fdfd1033.mspx

Máy tính không kết nối Internet

Hãy xem phần “Improve performance by defragmenting the hard disk” (Chống phân mảnh ổ cứng nhằm cải thiện tốc độ thực thi) trong phần Hỗ trợ và trợ giúp Windows trên máy tính bằng cách làm theo các bước sau

1. Kích vào Start, chọn phần Help and Support.

2. Trong hộp Search Help hoặc trong phần Search online Help, nhập vào Improve performance by defragmenting the hard disk, sau đó kích Search Help.

3. Trong danh sách chủ đề tìm được, kích Improve performance by defragmenting the hard disk.

4. Kích vào kết nối mô tả chi tiết nhất về vấn đề mà bạn gặp phải.

5. Sau mỗi vấn đề là các đề xuất xử lý lỗi mà bạn gặp phải.

Windows XP

1. Kích vào Start, chọn All Programs.

2. Chọn phần Accessories > System Tools và chọn phần Disk Defragmenter.

3. Chọn ổ cứng mà bạn đang thử cài đặt chương trình Office, và sau đó kích Defragment.

Sau khi thực hiện xong quá trình bảo dưỡng ổ cứng máy tính, bạn hãy thử cài đặt chương trình Office 2007 lại. Nếu vẫn không cài đặt được, hãy tiếp tục với Phương thức 7

Phương thức 7: Khởi động Windows XP mà không chạy các chương trình không cần thiết trong nền sau

Chú ý: Phương thức này chỉ áp dụng cho các máy tính chạy Windows XP. Nếu bạn chạy Windows Vista, hãy xem tiếp phương thức 8.

Hãy xem bài “Thực hiện clean boot trong Windows XP” để biết chi tiết về việc bỏ chạy các chương trình không cần thiết trên máy tính.

Sau khi đã khởi động Windows XP trong chế độ khởi động “sạch”, hãy thử cài đặt Office 2007. Nếu vẫn không cài đặt được, hãy xem tiếp phương thức 8.

Phương thức 8: Liên hệ với nhà sản xuất hay cung cấp máy tính cho bạn để có được bản cập nhật phần mềm mới nhất cho ổ CD hay DVD

Ổ CD hay DVD của bạn có thể cần bản cập nhật firmware mời thì mới có thể đọc được đĩa CD hay DVD Office 2007. Hãy liên hệ với nhà sản xuất hay cung cấp ổ CD hoặc DVD trên máy để có được bản cập nhật cho loại thiết bị mà bạn đang sử dụng.

Thay thế một đĩa CD hay DVD lỗi

Nếu địa CD hay DVD của bạn bị lỗi, hãy nghĩ đến việc thay đĩa CD hay DVD.

Nếu mới mua đĩa chương trình đó trong vòng 30 ngày, bạn có thể đổi lại một đĩa CD hay DVD khác tại chính cửa hàng đã mua. Liên hệ với địa chỉ mua đẻ có thêm thông tin về việc đổi này.

Thứ Năm, 07/06/2007 13:41
31 👨 1.976
0 Bình luận
Sắp xếp theo