Triển khai Windows 7 – Phần 3: Tìm hiểu về MAP 4.0

Triển khai Windows 7 – Phần 1: Những cải tiến của Windows AIK 2.0
Triển khai Windows 7 – Phần 2: Sử dụng DISM

Mitch Tulloch

Quản trị mạng – Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về việc kiểm tra Microsoft Assessment and Planning Tool phiên bản 4.0.

Lưu ý: Bài viết này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của MAP 4.0 và sẽ được cập nhật (nếu cần) để phù hợp với những thay đổi trong phát hành cuối cùng của MAP 4.0.

Tìm hiểu về MAP 4.0

Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) cho phép các tổ chức có thể đánh giá cơ sở hạ tầng CNTT hiện hành của họ (gồm có phần cứng và phần mềm) để quyết định những công nghệ gì của Microsoft có thể giúp họ có đủ các nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp. MAP đã xuất hiện từ Windows Vista Hardware Assessment Solution Accelerator, đây là một thành phần được thiết kế để giúp các tổ chức đánh giá cơ sở hạ tầng của họ nhằm triển khai Windows Vista và Microsoft Office 2007. MAP là một Solution Accelerator, một tập các công cụ tự động hóa và là một biểu mẫu hướng dẫn giúp người dùng nhanh chóng chấp thuận các công nghệ của Microsoft bằng cách giúp các tổ chức trong quá trình lên kế hoạch cho việc di trú máy trạm, máy chủ hay việc hợp nhất. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ về các Solution Accelerator đã được cung cấp tại đây.

Phiên bản hiện hành của MAP (3.2) cho phép các tổ chức:

 • Thực hiện kiểm kê phần mềm và phần cứng của các máy tính Windows và các thiết bị của họ với WMI, SNMP hay các cơ chế khác.
 • Thực hiện phân tích dữ liệu toàn diện về phần cứng và sự tương thích thiết bị để quyết định các hệ thống di trú cho Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Office 2007 và Microsoft Application Virtualization, hỗ trợ lập kế hoạch cho việc hợp nhất các máy tính vật lý vào Hyper-V hay Virtual Server 2005 R2.
 • Tạo các báo cáo sẵn sàng di trú một cách chi tiết gồm có cả bảng tóm tắt và các kết quả đánh giá cho các kịch bản di trú khác nhau.

Phiên bản 4.0 sẽ được phát hành cuối năm nay có một số tính năng mới dưới đây:

 • Giao diện nguời dùng đơn giản giúp dễ dàng kiểm kê cơ sở hạ tầng, đánh giá sự sẵn sàng của các kịch bản khác nhau và tạo các báo cáo cũng như các tiến cử.
 • Hỗ trợ cho việc quyết định sự sẵn sàng chuyển sang Windows 7 và Windows Server 2008 R2.
 • Hỗ trợ mở rộng cho việc quyết định chuyển sang các kịch bản hợp nhất máy chủ khác.
 • Cải thiện trải nghiệm tính toán hoàn trả đầu tư (ROI) về dự án ảo hóa máy chủ bằng cách sử dụng MAP và Integrated Virtualization ROI Tool.
 • Hỗ trợ cho OEM và Partner customization với giao diện MAP và các tài liệu dự kiến di trú.

Tiêu điểm của loạt bài này là việc triển khai Windows 7 và MAP 4.0 là một công cụ để giúp bạn lên kế hoạch di trú desktop của mình. Hơn thế nữa, MAP 4.0 còn có thể thực hiện nhiều công việc chẳng hạn như bạn có thể:

 • Thực hiện kiểm kê toàn diện về phần cứng và phần mềm máy tính có SQL Server instance.
 • Đánh giá xem các máy chủ của bạn đã sẵn sàng cho việc di trú sang Windows Server 2008 R2 hay chưa.
 • Nhận ra các role máy chủ trên mạng của bạn.
 • Tìm các máy tính vật lý là các ứng viên tiền tàng cho việc ảo hóa bằng Hyper-V.
 • Nhận ra các máy ảo Vmware để di trú sang Hyper-V.
 • Đánh giá các ứng viên có thể sử dụng cho việc ảo hóa App-V.
 • Thực hiện các đánh giá về khả năng sẵn sàng cho Microsoft Forefront và việc thực thi Network Access Protection (NAP).
 • Đánh giá việc tiết kiệm năng lượng khi các thiết lập về quản lý nguồn được thực thi trên máy chủ và khách.

MAP 4.0 và việc triển khai Windows 7

MAP 4.0 là một trong ba công cụ chính của Microsoft để các tổ chức sử dụng khi chuẩn bị di trú các máy trạm của họ sang Windows 7:

 1. MAP 4.0 – Được sử dụng trước để đánh giá sự sẵn sàng cho môi trường của bạn trong việc di trú các máy tính sang Windows 7.
 2. ACT 5.5 – Sử dụng Application Compatibility Toolkit 5.5 để test về khả năng tương thích cho các ứng dụng của bạn khi chạy chúng trên nền Windows 7.
 3. MDT 2010 – Sử dụng Microsoft Deployment Toolkit 2010 để triển khai Windows khi bạn đã đánh giá sự sẵn sàng các máy tính và các ứng dụng dòng doanh nghiệp có thể chạy tốt trên nền Windows 7.

Cài đặt MAP 4.0

Để có được phiên bản beta của MAP 4.0, bạn phải gia nhập chương trình beta của MAP 4.0. Khi đã download được MAP 4.0, bạn có thể cài đặt nó trên:

 • Windows XP SP2 hoặc trước đó
 • Windows Vista Ultimate, Enterprise hoặc Business
 • Windows 7 Professional, Enterprise hoặc Business
 • Windows Server 2003 SP1 hoặc trước đó
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Có một số phiên bản của MAP cho kiến trúc x86 và x64. Trước khi cài đặt MAP 4.0 bạn phải bảo đảm rằng mình đã cài đặt các phần mềm dưới đây:

 • .NET Framework 3.5 SP1
 • Windows Installer 4.5
 • Microsoft Office Word 2007 hoặc Microsoft Word 2003 SP2
 • Microsoft Office Excel 2007 hoặc Microsoft Excel 2003 SP2

Trong quá trình cài đặt MAP 4.0, chương trình sẽ download và cài đặt SQL Server 2008 Express Edition trên máy tính của bạn. Khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được nhắc nhở tạo một instance cho cơ sở dữ liệu của SQL Server 2008 Express để lưu các thông tin kiểm kê mà MAP cần đến trong quá trình đánh giá (xem hình 1):


Hình 1: Tạo một instance cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 Express để MAP sử dụng

Kiểm tra MAP 4.0

Khi MAP 4.0 được cài đặt trên máy tính, bạn có thể khởi chạy chương trình này từ Start menu. Giao diện điều khiển của MAP sẽ hiển thị một panel điều hướng phía bên trái với ba nút ở phía dưới: Inventory and Assessment, Surveys Reference Material. Hãy chọn nút “Inventory and Assessment” để hiển thị giao diện hiển thị các tùy chọn theo hình cây:

 • Discovery and Readiness
 • Server Consolidation

Chọn tùy chọn “Discovery and Readiness” như thể hiện trong hình 2 bên dưới sẽ cho phép bạn thực hiện hành động kiểm kê và đánh giá sự sẵn sàng cho:

 • Di trú các máy khách sang Windows 7, Windows Vista hoặc Office 2007.
 • Phát hiện các role máy chủ và các SQL Server instance, di trú máy chủ sang Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2.
 • Phát hiện sự hiện diện các máy ảo trên mạng của bạn.

Hình 2: Tùy chọn Discovery and Readiness nằm trong Inventory and Assessment

Chọn tùy chọn “Server Consolidation” như thể hiện trong hình 3 sẽ cho phép bạn thực hiện một số nhiệm vụ hợp nhất máy chủ dưới đây:

 • Kiểm kê môi trường máy chủ của bạn đối với các máy chủ vật lý có thể được hợp nhất như các máy ảo trên Hyper-V.
 • Tập hợp metric thực thi cho việc hợp nhất máy chủ.
 • Cấu hình máy host tương đương và đưa ra các tiến cử liên quan đến việc sắp đặt các máy khách.
 • Tính toán việc hoàn lại đầu tư (ROI) của tổ chức để có thể thực thi giải pháp ảo hóa tích hợp của Microsoft.

Hình 3: Tùy chọn Server Consolidation nằm trong Inventory and Assessment

Chọn nút “Survey” ở phần dưới của panel sẽ cho phép bạn:

 • Sử dụng một thống kê trực tuyến để đánh giá sự di trú cơ sở hạ tầng thư tín đang tồn tại của bạn từ Microsoft Online Services sang Microsoft Exchange Hosted Services (kích đây để xem thêm các thông tin chi tiết)
 • Download hướng dẫn đánh giá Infrastructure Planning and Design (IPD) và công cụ chọn kịch bản cho Windows Optimized Desktop Scenarios, thứ bạn có thể sử dụng để đánh giá sự thực thi của các công nghệ ảo hóa máy trạm khác nhau của Microsoft để có thể cung cấp những lợi ích khác cho người dùng của bạn, chẳng hạn như các giải pháp máy kháck như Windows Vista, App-V, VDI,…

Hình 4: Tùy chọn Surveys cung cấp các liên kết đến một thống kê trực tuyến và Solution Accelerator mà bạn có thể download

Nút cuối cùng (Reference Material) ở phía dưới của panel sẽ dẫn bạn đến một trang có chứa các liên kết đến các công cụ đánh giá và lên kế hoạch của Microsoft. Nó cũng hướng bạn đến các trang tài liệu cần thiết trên Microsoft TechNet để bạn có được sự trợ giúp trong quá trình lập kế hoạch (Hình 5):


Hình 5: Các liên kết đến thiết bị tham chiếu bổ sung có sẵn từ bên trong MAP

Kết luận

Trong phần này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về MAP 4.0 là gì và nó có thể được sử dụng cho mục đích nào. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã kiểm tra các yêu cầu cài đặt và cung cấp những mô tả tổng quan về giao diện điều khiển của MAP 4.0. Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ thiết lập một đánh giá cho sự chuẩn bị đối với Windows 7. Để xem thêm các thông tin chi tiết về MAP và có được phiên bản mới nhất của toolkit, bạn có thể truy cập tại đây.

Thứ Tư, 15/07/2009 13:21
31 👨 3.937
0 Bình luận
Sắp xếp theo