Triển khai Vista – Phần 6: Sử dụng Windows SIM

Mitch Tulloch

Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista trên các máy trạm sẽ được tiếp tục bằng giới thiệu cách sử dụng công cụ Windows System Image Manager (Windows SIM) để tạo và chỉnh sửa các file answer.

Windows System Image Manager (Windows SIM) là một trong các công cụ chính có trong Windows Automated Installation Kit (Windows AIK). Windows SIM có thể được sử dụng để:

  • Tạo các file answer XML và chỉnh sửa các file đang tồn tại bằng cách bổ sung thêm các thành phần và các gói, sau đó cấu hình chúng.
  • Tạo và làm việc với các phần phân phối và các tập cấu hình.

Bài này sẽ tập trung vào cách sử dụng Windows SIM để tạo các file answer cho cài đặt tự động của Windows Vista trên phần cứng mới. Trong các phần sau của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một cách tỉ mỉ các tập cấu hình nào và phần phân phối nào được sử dụng, cùng với đó là cách tạo chúng bằng Windows SIM.

Khảo sát Windows SIM

Hình 1 thể hiện giao diện người dùng của Windows SIM với 5 phần riêng biệt:


Hình 1: Giao diện người dùng của Windows SIM

5 phần phân biệt của Windows SIM có các mục đích dưới đây:

  • Distribution Share – Panel này hiển thị phần phân phối hiện được mở. Bạn cũng có thể sử dụng panel này để tạo các phần phân phối mới, bổ sung thêm các mục để chia sẻ và đóng một chia sẻ mở.
  • Windows Image – Panel này hiển thị file Windows Image (.wim) hiện được mở. Như sẽ thấy, bạn phải mở một file .wim trước khi có thể tạo một file answer.
  • Answer File – Panel này là nơi tạo một file answer mới và thêm các thành phần (các nhóm thiết lập của hệ điều hành), các gói (gồm có các nâng cấp phần mềm, gói ngôn ngữ,…) đối với file answer của bạn.
  • Properties –Panel này cho phép bạn gán các giá trị với thành phần hoặc gói hiện đã được chọn trong panel Answer File của bạn.
  • Messages – Panel này hiển thị các lỗi, cảnh báo và đưa các thông báo liên quan đến cú pháp và cấu trúc của file answer khi bạn muốn hợp lệ hóa file answer của mình.

Cách đơn giản nhất để xem cách sử dụng Windows SIM là tạo một file answer nhỏ bằng công cụ này, vậy hãy thực hiện ngay lúc này. Các bước mà chúng ta thực hiện được cho dưới đây:

1. Mở file Windows Image

2. Tạo file answer mới

3. Thêm thành phần vào file answer của bạn

4. Cấu hình thành phần mà bạn đã bổ sung

5. Hợp lệ hóa file answer

Mở file Windows Image

Bắt đầu bằng việc copy file Install.wim (image cài đặt mặc định) từ DVD Windows Vista Service Pack 1 Enterprise Edition vào một thư mục nào đó chẳng hạn như W:\Sources\Vista Enterprise trên ổ đĩa cứng của máy tính kỹ thuật viên của bạn. Sau đó mở Windows SIM bằng cách kích Start, All Programs (hoặc Programs), Microsoft Windows AIK, Windows System Image Manager.

Lúc này, trong panel Window Image, kích chuột phải vào “Select a Windows image or catalog file” và chọn Select Windows Image để mở hộp thoại Select A Windows Image. Duyệt đến thư mục W:\Sources\Vista Enterprise SP1 của bạn và kích đúp vào file Install.wim để mở file Windows image trong Windows SIM. Nếu file catalog không có trong file image thì một hộp thoại sẽ nhắc bạn tạo mới file này:


Hình 2: Tạo file catalog mới cho file Windows image (Install.wim)

File catalog là một file nhị phân gồm có những hướng dẫn về tất cả các thành phần khác nhau và các gói trong Windows image. Bằng cách làm việc với các file catalog thay vì file image, Windows SIM có thể hiển thị các thành phần và gói một cách nhanh hơn. Kích Yes trong hộp thoại xuất hiện ở trên sẽ làm cho Windows SIM xử lý các nội dung của image (quá trình này mất một vài phút) , sau đó hiển thị các thiết lập có khả năng cấu hình cho các thành phần và gói có trong image.

Khi file catalog đã được tạo, Windows SIM sẽ có diện mạo như trong hình dưới đây:


Hình 3: Mở một file Windows image (Install.wim) trong Windows SIM

Tạo một file answer mới

Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một file answer mới nhằm mục đích triển khai Windows Vista SP1. Để thực hiện điều này, trong panel Answer File, kích chuột phải vào “Create or open an answer file” và chọn New Answer File. Một file answer mới sẽ được tạo mà không có thành phần nào trong nó:


Hình 4: Tạo một file answer mới

Lưu ý rằng những gì bạn thấy trong panel Answer File bên dưới Components? Có 7 configuration pass được sử dụng bởi Windows Setup! (tham khảo phần 3 của loạt bài này nếu bạn cần nhớ lại những gì có liên quan đến configuration pass).

Nó có khả năng cung cấp thông tin để khảo sát cú pháp XML của file answer chưa được cấu hình. Để thực hiện điều này, trước tiên hãy lưu file answer với tên file autounattend.xml. Để thực hiện tiếp, hãy chọn nút gốc (“Untitled”) của file answer và sau đó chọn Save Answer File từ menu File. Duyệt đến nơi mà bạn muốn lưu file này trên ổ đĩa cứng rồi lưu nó lại. Sau đó mở file autounattend.xml mà bạn vừa mới tạo bằng Notepad, đây là những gì bên trong file đó:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:w:/sources/vista%20enterprise/install.wim#Windows Vista ENTERPRISE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>

Chúng ta sẽ so sánh với file answer đã được cấu hình.

Bổ sung thêm thành phần cho file answer

Giờ hãy thêm một thành phần vào file answer. Chúng ta sẽ thêm một thành phần cần thiết khi thực hiện các cài đặt tự động của Windows, cụ thể là, thành phần chỉ thị rằng thỏa thuận đăng ký của người dùng (EULA) đã được chấp nhận. Đây là cách thực hiện:

Đầu tiên, trong panel Windows Image, bạn mở Components để hiển thị thành phần Microsoft-Windows-Setup, sau đó mở để hiển thị thành phần UserData bên dưới Microsoft-Windows-Setup:


Hình 5: Hiển thị thành phần Microsoft-Windows-Setup\UserData

Lưu ý rằng tên thực của thành phần sẽ có một tiền tố và hậu tố gắn kèm, ví dụ, x86_Microsoft-Windows-Setup_6.0.6000.16386_neutral là một tên thực của thành phần này khi file Install.wim được copy từ đĩaDVD SDN 32-bit Windows Vista Enterprise SP1, tuy nhiên để đơn giản chúng tôi đã bỏ các phần tiền tố và hậu tố.

Để thêm thành phần Microsoft-Windows-Setup\UserData (thành phần sẽ cho phép bạn chấp nhận EULA—xem panel Properties trong hình ở trên) vào file answer của bạn, kích chuột phải vào thành phần này để hiển thị menu chuột phải:


Hình 6: Configuration pass mà bạn có thể bổ sung Microsoft-Windows-Setup\UserData vào cho file answer

Bạn có thể sẽ thấy trong hình trên một điều rằng chỉ configuration pass, thành phần này có thể được bổ sung, là windowsPE configuration pass. Điều này là do Vista, bạn luôn chấp nhận EULA khi bắt đầu quá trình cài đặt. Mặc dù vậy vẫn còn những thứ khá thú vị ở đây và chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo là một số thành phần có thể được bổ sung nhiều configuration pass, và đó là lý do tại sao nó lại quan trọng đối với chúng ta đến vậy khi đề cập đến configuration pass trước khi xem xét Windows SIM, để bạn có được ý tưởng về configuration pass có thể thêm vào một thành phần riêng cho file answer của bạn.

Dù sao trong hình trên, bạn hãy chọn Add Settings to Pass 1 windowsPE trong menu chuột phải và thành phần Microsoft-Windows-Setup\UserData sẽ được bổ sung vào file answer của bạn – xem panel Answer File trong hình tiếp theo.


Hình 7: Thành phần Microsoft-Windows-Setup\UserData đã đươc thên vào
windowsPE configuration pass của file answer.

Cấu hình thành phần vừa bổ sung

Lúc này chúng ta hãy đi cấu hình thành phần Microsoft-Windows-Setup\UserData của file answer để EULA tự động được chấp nhận trong suốt quá trình cài đặt Vista. Để thực hiện điều này, trong panel Properties, bạn hãy kích vào hộp nằm bên phải thiết lập AcceptEula. Thao tác này sẽ làm hiển thị một mũi tên drop-down. Kích vào mũi tên và chọn True:


Hình 8: Cấu hình file answer để chấp nhận EULA

Hợp lệ hóa file answer của bạn

Trước khi chúng ta lưu và khảo sát file trả lời của mình, hãy hợp lệ hóa nó để bảo đảm cú pháp là đúng. Để thực hiện, hãy chọn Validate Answer File từ menu Tools. Khi bạn thực hiện thao tác này, một thông báo sẽ hiển thị trong panel Messages. Kích đúp vào thông báo để xác định thành phần nào mà nó có kết hợp với:


Hình 9: Các kết việc hợp lệ hóa file answer

Chúng ta có thể thấy được thành phần Microsoft-Windows-Setup\UserData\ProductKey hiện được chọn trong panel Answer File. Thành phần này sẽ không được lưu trong file answer vì bạn không cấu hình các thiết lập cho nó.

Giờ hãy lưu file answer đã được cấu hình của bạn và sau đó mở autounattend.xml bằng Notepad một lần nữa để so sánh với XML đã có trước đó:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<UserData>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
</UserData>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:w:/sources/vista%20enterprise%20sp1/install.wim#Windows Vista ENTERPRISE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>

Đây là tất cả những gì cơ bản trong sử dụng Windows SIM để tạo các file answer cho việc triển khai Vista. Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các thành phần nào phải được bổ sung vào file answer và được cấu hình nhằm tự động hoàn tất cài đặt tự động của Vista.

(Còn nữa)

Thứ Tư, 02/07/2008 14:46
31 👨 2.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo