Triển khai Vista – Phần 16: Cấu hình Windows Deployment Services

Triển khai Vista – Phần 1
Triển khai Vista – Phần 2
Triển khai Vista – Phần 3
Triển khai Vista – Phần 4
Triển khai Vista – Phần 5
Triển khai Vista – Phần 6
Triển khai Vista – Phần 7
Triển khai Vista – Phần 8
Triển khai Vista – Phần 9
Triển khai Vista – Phần 10
Triển khai Vista – Phần 11
Triển khai Vista – Phần 12
Triển khai Vista – Phần 13
Triển khai Vista – Phần 14
Triển khai Vista – Phần 15

Mitch Tulloch

Quản trị mạng - Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu hai bước trong việc thực thi Windows DS trong môi trường mạng. Hai bước đó là:

  • Chuẩn bị môi trường để bảo đảm có đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho việc thực thi Windows DS.
  • Cài đặt role Windows DS trên một hoặc một vài máy chủ đang chạy hệ điều hành Windows Server 2008.

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bước cuối cùng trong quá trình thực thi Windows DS có tên:

  • Thực hiện cấu hình ban đầu cho các máy chủ Windows DS đã triển khai.

Bước 3: Thực hiện cấu hình ban đầu cho máy chủ Windows DS

Việc thực hiện cấu hình ban đầu cho máy chủ Windows DS gồm có một số công việc như sau:

  • Tạo nơi lưu trữ image.
  • Cấu hình các thiết lập máy chủ PXE.

Bạn hoàn toàn có thể cấu hình những thành phần khác cho Windows DS, đây chỉ là những cấu hình ban đầu.

Có thể thực hiện cấu hình ban đầu cho máy chủ Windows DS theo hai cách:

  • Sử dụng Windows Deployment Services Configuration Wizard.
  • Sử dụng lệnh WDSUTIL

Chúng ta hãy đi xem xét cả hai phương pháp này.

Thực hiện cấu hình bằng Windows Deployment Services Configuration Wizard

Hình 1 thể hiện giao diện điều khiển của Windows Deployment Services MMC ngay khi cài đặt role Windows Deployment Services server trên máy chủ mang tên SEA-WDS, đây là máy chủ thuộc miền contoso.com. Giao diện MMC này và tiện ích dòng lệnh WDSUTIL là hai công cụ chính có thể sử dụng để cấu hình và làm việc với các máy chủ Windows DS.


Hình 1: Giao diện điều khiển Windows Deployment Services MMC

Để thực hiện cấu hình ban đầu của máy chủ Windows DS, hãy vào nút Servers trong giao diện điều khiển và chọn nút nằm ngay bên dưới nó (xem trong hình 2).


Hình 2: Chọn máy chủ Windows DS

Mẹo:
Nếu bạn đang sử dụng giao diện điều khiển Windows DS từ một máy tính khác, hãy kích chuột phải vào nút Servers và chọn Add Server để bổ sung thêm máy chủ Windows DS mà bạn muốn quản trị.

Lúc này kích chuột phải vào máy chủ Windows DS và chọn Configuration Server từ menu chuột phải. Thao tác này sẽ khởi chạy Windows Deployment Services Configuration Wizard (xem trong hình 3).


Hình 3: Khởi chạy Windows Deployment Services Configuration Wizard

Kích Next sẽ hiển thị trang Remote Installation Folder Location của wizard này (xem trong hình 4).


Hình 4: Trang Remote Installation Folder Location của wizard

Trang này sẽ cho phép bạn chỉ định vị trí lưu các image của máy chủ. Kho lưu trữ các image chính là nơi bạn sẽ lưu các image khởi động, image cài đặt và các kiểu file khác có thể cần đến khi triển khai Vista trên các máy tính mới. Chúng ta sẽ xem xét cách cư trú của kho chứa image trong phần kế tiếp của loạt bài.

Mặc định, wizard gợi ý thư mục C:\RemoteInstall để bạn lưu trữ các image, tuy nhiên với lý do về hiệu suất, tốt hơn bạn nên chỉ định một partition khác trên một ổ đĩa cứng riêng. Trong kịch bản này, chúng tôi sẽ sẽ sử dụng một thư mục mang tên Images trên phân vùng đĩa riêng biệt (W: drive) với tư cách là nơi cất trữ các image (xem trong hình 5).


Hình 5: Định vị nơi lưu trữ các image trên ổ đĩa riêng biệt

Lưu ý:
Bạn không thể định vị nơi lưu trữ tại root của một ổ đĩa.

Kích Next khi đó bạn sẽ thấy trang PXE Server Initial Settings của wizard (xem hình 6).


Hình 6: Trang PXE Server Initial Settings của wizard

Trang wizard này cho phép bạn cấu hình cách Windows DS server sẽ đáp trả như thế nào đối với các máy tính đích mới được kích hoạt PXE khi bạn khởi động chúng trên mạng. Bạn có ba tùy chọn từ trang này:

  • Do not respond to any client computers –Tùy chọn này (đây là tùy chọn mặc định) sẽ làm cho máy chủ Windows DS của bạn không đáp trả bất cứ máy tính nào khi chúng khởi động. Nói theo cách khác, máy chủ Windows DS của bạn sẽ ở trạng thái "idling" khi thiếp lập này được lựa chọn.
  • Respond only to known client computers – Tùy chọn này sẽ làm cho máy chủ của bạn chỉ đáp trả các máy tính đã được nhận diện ("known"), đó là các máy khách mà bạn đã tạo các tài khoản máy tính (tầng trước) trong Active Directory. Tùy chọn này rất hữu dụng nếu bạn muốn ngăn chặn máy chủ Windows DS của mình đáp trả các máy khách lạ, nhưng nó yêu cầu sự chuẩn bị kỹ càng hơn khi thiết lập.
  • Respond to all (known and unknown) client computers – Tùy chọn này sẽ làm cho máy chủ của bạn đáp trả bất cứ máy tính được kích hoạt PXE nào trên mạng khi khởi động. Đây là tùy chọn đơn giản nhất chính vì vậy chúng tôi sẽ chọn nó cho kịch bản thử nghiệm này (xem trong hình 7).


Hình 7: Cấu hình Windows DS để triển khai các máy khách đã kích hoạt PXE

Lưu ý:
Nếu chọn "Respond only to known client computers", bạn sẽ có tùy chọn chọn "For unknown clients, notify administrator and respond after approval" nếu muốn. Khi hộp kiểm này được chọn, các yêu cầu khởi động mạng từ các máy khách unknown sẽ được đặt vào hàng đợi và được duy trì ở đó cho đến khi yêu cầu được cho phép, rejected, đạt tới thời gian time-out hoặc yêu cầu bị hủy bỏ bởi người dùng. Chúng ta sẽ kiểm tra tùy chọn này một cách chi tiết hơn nữa trong phần sau của loạt bài.

Khi bạn đã cấu hình Initial Settings của PXE Server như mong muốn, hãy kích Finish để hoàn tất wizard cấu hình và cấu hình máy chủ của bạn. Các File sau đó sẽ được copy, các thiết lập sẽ được sử dụng, các image sẽ được tạo và Windows DS sẽ được bắt đầu. Trang wizard cuối cùng sẽ được hiển thị, cung cấp cho bạn một tùy chọn bổ sung các image vào kho cất trữ ngay tức khắc (hình 8). Thay vì sử dụng trang này, chúng ta sẽ xóa hộp kiểm và bổ sung thêm các image một cách thủ công trong phần tiếp theo của loạt bài.


Hình 8: Bạn có tùy chọn để bổ sung thêm các image vào kho lưu trữ

Khi wizard kết thúc, cấu hình ban đầu của máy chủ Windows DS sẽ hoàn tất. Giao diện điều khiển Windows DS lúc này sẽ hiển thị kiến trúc thư mục logic của kho lưu trữ image trên máy chủ của bạn (xem hình 9).


Hình 9: Giao diện điều khiển Windows DS đang hiển thị các thư mục lưu image của máy chủ Windows DS đã được cấu hình

Thực hiện cấu hình ban đầu bằng lệnh WDSUTIL

Những người dùng có nhiều kinh nghiệm hơn có thể thực hiện việc cấu hình ban đầu này cho Windows DS từ tiện ích dòng lệnh bằng WDSUTIL. Để thực hiện một cấu hình ban đầu tương tự như trên cho máy chủ Windows DS mới được cài đặt mà chúng ta đã lưu trữ bằng wizard ở trên, bạn hãy mở nhắc lệnh và chạy hai lệnh dưới đây:

WDSUTIL /Initialize-Server /reminst:"W:\Images"
WDSUTIL /Set-Server /AnswerClients:all

Lệnh đầu tiên ở trên sẽ tạo nơi cất trữ image của bạn trong thư mục Images nằm trong ổ đĩa W:, còn lệnh thứ hai sẽ cấu hình máy chủ của bạn để đáp trả các yêu cầu khởi động của mạng từ tất cả các máy tính, cả known và unknown.

Mẹo:
Nếu máy chủ Windows DS của bạn cũng là máy chủ DHCP thì bạn cần thực hiện bước cấu hình bổ sung bằng cách chạy lệnh dưới đây:

WDSUTIL /Set-Server /UseDHCPPorts:no /DHCPoption60:yes

Kết luận

Trong phần này và phần trước liền kề, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về các bước trong quá trình thực thi Windows DS trong môi trường mạng và thực hiện việc cấu hình ban đầu cho máy chủ Windows DS. Mặc dù đã thực hiện xong các bước này nhưng bạn vẫn chưa thể sẵn sàng bắt đầu sử dụng Windows DS để triển khai Windows Vista trên các hệ thống mới. Trước khi bạn có thể bắt đầu việc triển khai Vista, bạn phải bổ sung thêm các image khởi động và cài đặt vào kho lưu trữ các image của mình, cấu hình menu khởi động của máy khách Windows DS và thực hiện các nhiệm vụ cấu hình khác. Trong một số phần tiếp theo của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các bước bổ sung đó.

Chủ Nhật, 16/11/2008 10:39
31 👨 1.990
0 Bình luận
Sắp xếp theo