Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để thêm một hay nhiều shortcut thư mục hay ứng dụng vào trong thư mục My Computer của Windows chưa? Vậy mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau.

Mở ứng dụng Windows Explorer (trong Windows 7) hay File Explorer (trong Windows 8) và nhận dòng lệnh sau vào thanh địa chỉ.

%appdata%\microsoft\Windows\Network Shortcuts

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Bạn sẽ được đưa đến thư mục "Network Shortcuts" của Windows. Bây giờ hãy nhấn phải chuột vào giữa thư mục và chọn "Shortcut".

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Hộp thoại "Create Shortcut" sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy nhập đường dẫn của thư mục hay ứng dụng nào đó mình cần và nhấn "Next" để tiếp tục.

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Tiếp theo, hãy đặt tên cho shortcut mới mà mình vừa tạo và nhấn Finish để kết thúc.

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Giờ thì mở thư mục My Computer của máy tính lên để kiểm tra kết quả nhé.

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Chúc bạn thành công!

Thứ Năm, 06/06/2013 08:00
51 👨 1.751
0 Bình luận
Sắp xếp theo