Làm việc với Terminal Services Remote Applications – Phần 4

Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 1
Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 2
Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 3

Brien M. Posey

Quản trị mạng – Trong phần 4 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách truy cập các ứng dụng từ xa trên Internet bằng TS Web Access.

Giới thiệu

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã đề cập rằng hoàn toàn có thể truy cập các ứng dụng từ xa thông qua Terminal Service Web Access. Và trong phần này, chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn về cách làm việc của nó như thế nào. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Terminal Service Web Access và cách sử dụng TS Web Access để truy cập ứng dụng từ xa.

Terminal Service Web Access

Như những gì chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn trong các phần trước, khi bạn mở TS RemoteApp Manager, bất kỳ trong số các ứng dụng mà bạn đã chỉ định truy cập từ xa sẽ được liệt kê ở phía dưới của màn hình giao diện, như những gì thể hiện trong hình A. Nếu bạn quan sát gần hơn vào hình, chắc hẳn bạn sẽ thấy được rằng việc liệt kê các chương trình RemoteApp một cách rõ ràng như vậy cho bạn biết được ứng dụng nào có thể được truy cập bằng cách sử dụng TS Web Access.


Hình A: Danh sách RemoteApp Programs cho bạn biết được ứng dụng từ a nào có thể truy cập bằng TS Web Access

Bạn có thể kiểm soát được ứng dụng có thể được truy cập hay không qua TS Web Access bằng cách kích chuột phải vào ứng dụng từ xa và chọn “Show in TS Web Access” hoặc “Hide in TS Web Access”.

Có một thứ mà bạn cần phải lưu ý về việc sử dụng các ứng dụng từ xa với TS Web Access là việc kích hoạt một ứng dụng từ xa để có thể sử dụng với TS Web Access không kích hoạt TS Web Access. TS Web Access phải được bạn tự kích hoạt bằng cách cài đặt một dịch vụ role.

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách kích hoạt TS Web Access để có thể truy cập vào các ứng dụng từ xa. Trước khi thực hiện, có một vấn đề quan trọng bạn cần biết về việc truy cập các ứng dụng từ xa trên web đó là, khi bạn truy cập một ứng dụng từ xa bằng TS Web Access, ứng dụng không chạy thông qua trình duyệt web mà thay vì đó giao diện web chỉ cung cấp kết nối cho ứng dụng. Giống như một VPN được thiết kế cho nhiệm vụ tạo ứng dụng available từ xa.

Vậy điều đó có nghĩa gì với bạn? Những gì có nghĩa ở đây là rằng, dù bạn đang truy cập một chương trình ta thông qua Terminal Service Web Access thì máy khác mà bạn đang sử dụng vẫn phải được cài đặt Remote Desktop Client. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ không thể sử dụng Terminal Service Web Access như một cách chạy các ứng dụng trên các máy khách không tương thích (chẳng hạn như Linux hoặc Macintosh) trừ khi các máy tính này có cài đặt Terminal Service tương thích.

Kích hoạt Terminal Service Web Access

Việc kích hoạt và triển khai Terminal Service Web Access có nhiều vấn đề cần phải đánh giá lập kế hoạch. Trong triển khai thế giới thực, kế hoạch phạm vi rộng phải được thực hiện để bảo đảm rằng máy chủ web an toàn và nó có khả năng mở rộng cho những nhu cầu của các khách. Với mục đích của chúng ta, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách đơn giản để kích hoạt Terminal Service Web Access, chỉ để bạn có thể biết được cách nó làm việc như thế nào và các chương trình từ xa có thể truy cập qua nó ra sao.

Để cài đặt Terminal Service Web Access, bạn hãy mở Server Manager, sau đó điều hướng trong cây giao diện điều khiển đến Server Manager <your server> | Roles | Terminal Services. Tiếp đến, kích phải vào mục Terminal Services và chọn Add Role Services. Khi đó Windows sẽ khởi chạy Add Role Service Wizard.

Chọn hộp kiểm TS Web Access từ danh sách các dịch vụ role có sẵn. Tại đây, Windows sẽ hiển thị một thông báo cho bạn biết rằng một số dịch vụ role bổ sung được yêu cầu. Lý do tại sao điều này xảy ra là vì TS Web Access không phải là một dịch vụ “standalone” (độc lập). Nó phụ thuộc vào Windows Terminal Service và trên Internet Information Services (IIS). Vì vậy, IIS và một số thành phần khác cần phải được cài đặt trước khi bạn có thể sử dụng TS Web Access. Biết điều đó, bạn hãy kích vào nút Add Required Role Service để cài đặt các dịch vụ role cần thiết.

Kích Next, khi đó Windows sẽ hiển thị màn hình giới thiệu bạn đến với IIS. Kích Next để bỏ qua màn hình chào, khi đó bạn sẽ được đưa đến màn hình hiển thị các dịch vụ role nào sẽ được cài đặt. Chúng ta không cần tạo bất cứ thay đổi nào đối với màn hình này, hãy kích Next để tiếp tục. Lúc này bạn hãy quan sát vào màn hình tóm tắt để bảo đảm rằng các dịch vụ role đúng đã được cài đặt, sau đó kích Next, tiếp đó là Install và Close.

Nếu đây là một triển khai thực thì chúng ta có thể cần phải kích hoạt thêm sự mã hóa SSL, và sử dụng một số phạm vi bảo mật khác. Tuy nhiên với mục đích của bài, chúng tôi chỉ giới thiệu cho bạn về diện mạo của TS Web Access như thế nào.

Sử dụng TS Web Access

Bạn có thể truy cập site TS Web Access bằng cách mở Internet Explorer và điều hướng đến: HTTP://<your server’s name>/ts

Khi nhập vào URL đã được liệt kê ở trên, bạn có thể thấy một nhắc nhở đăng nhập. Bạn cần phải nhập vào username trong phần domain\username và tiếp đó là password. Tuy nhiên cần lưu ý rằng bạn không thể đăng nhập trừ khi tài khoản mà bạn đang sử dụng có các đặc quyền cần thiết cho việc thiết lập một session Terminal Service.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được đưa đến màn hình TS Web Access chính, xem trong hình B. Như những gì bạn có thể thấy trong hình B, giao diện web được chia thành ba tab riêng biệt; RemoteApp Programs (được chọn mặc định), Remote Desktop và Configuration. Hai tab Remote Desktop và Configuration nằm ngoài phạm vi của bài viết, tuy nhiên chúng cho phép bạn truy cập vào một Terminal Service session hoàn chỉnh và để cấu hình giao diện theo thứ tự định sẵn.


Hình B: Bạn có thể truy cập ứng dụng từ xa thông qua giao diện web

Như đã đề cập ở trên, giao diện web chỉ cung cấp sự kết nối đến các ứng dụng từ xa, các ứng dụng không thực sự chạy trên trình duyệt web. Nếu kích đúp vào ứng dụng từ xa, bạn sẽ thấy một màn hình tương tự như màn hình thể hiện trong hình C, yêu cầu bạn kiểu tài nguyên nào mà bạn muốn cho phép được redirect.


Hình C: Bạn phải xác nhận rằng mình muốn cho phép máy tính từ xa truy cập
vào tài nguyên nội bộ

Kích nút Connect, khi đó ứng dụng từ xa sẽ khởi chạy. Khi diễn ra điều này, bạn có thể sẽ được nhắc nhở nhập vào các chứng chỉ cần thiết lần nữa (phụ thuộc vào cách máy chủ của bạn được cấu hình như thế nào). Bạn cũng sẽ thấy Remote Desktop Client được khởi chạy. Khi quá trình hoàn tất, ứng dụng từ xa sẽ cung cấp cho bạn một ảo giác như thể đang chạy cục bộ. Ứng dụng không bị hạn chế bởi trình duyệt web. Trong thực tế, bạn có thể đóng Internet Explorer mà ứng dụng vẫn có thể tiếp tục chạy.

Kết luận

Như những gì bạn thấy, hoàn toàn dễ dàng cho việc chạy ứng dụng từ xa thông qua Internet Explorer. Trong phần 5 của loạt bài này, chúng tôi sẽ kết thúc loạt bài này bằng cách giới thiệu cách triển khai các ứng dụng từ xa cho các máy khách thông qua các thiết lập chính sách nhóm (Group Policy).

Thứ Tư, 27/05/2009 10:17
31 👨 3.486
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp