Làm việc với Terminal Services Remote Applications – Phần 3

Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 1
Làm việc với Terminal Services Remote Applications - Phần 2

Brien M. Posey

Quản trị mạng – Trong phần ba này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách hosting một ứng dụng từ xa và tạo một RDP file, tiếp đó là minh chứng một số thiết lập mà chúng ta chưa đề cập đến.

Giới thiệu

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn quá trình hosting Windows Calculator với tư cách là một ứng dụng điều khiển xa. Tuy nhiên trong phần đó chúng tôi chỉ thể hiện những gì có thể với Terminal Service RemoteApp. Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập lại kỹ hơn và giới thiệu cho các bạn một số thiết lập chưa được giới thiệu trong phần trước.

RemoteApp Wizard

Lúc này chúng tôi đã minh chứng cho cá bạn về tính năng của Terminal Service RemoteApp, tuy nhiên sẽ đề cập đến RemoteApp Wizard một lần nữa để giải thích một số thứ cần giới thiệu thêm. Bạn có thể khởi chạy RemoteApp Wizard bằng cách mở TS RemoteApp Manager và kích vào liên kết Add RemoteApp Programs trong panel Actions.

Khi RemoteApp Wizard mở, kích Next để đi qua màn hình chào. Đến đây, bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng có sẵn cho việc hosting từ xa, xem thể hiện trong hình A. Bạn có thể chọn hộp kiểm bên cạnh ứng dụng nào mà bạn muốn hosting, hoặc có thể sử dụng nút Browse để tìm đến file thực thi cho bất kỳ ứng dụng nào không có trong danh sách.


Hình A: Chọn các ứng dụng muốn hosting từ xa

Một thứ mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là, mặc định, danh sách này sẽ chỉ hiển thị các ứng dụng đã được cài đặt để sử dụng với Terminal Services. Bạn có thể hosting bất kỳ ứng dụng nào trên máy chủ nhưng trừ khi một ứng dụng nào đó đã được cài đặt riêng biệt để sử dụng với Terminal Services bằng không sẽ không bảo đảm rằng ứng dụng đó sẽ chạy đúng cách hay không.

Nếu quan sát vào hình bên dưới, bạn sẽ thấy rằng hộp thoại này gồm có nút Properties. Nếu chọn một ứng dụng nào đó và kích nút này, bạn sẽ thấy một hộp thoại thông báo cho bạn biết tên của ứng dụng và đường dẫn nội bộ của nó. Theo cách đó, bạn có thể thẩm định rằng mình đang cấu hình ứng dụng đúng. Có thể xem các hộp thoại đó có diện mạo như thế nào trong hình B bên dưới.


Hình B: Trang thuộc tính của ứng dụng cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết về ứng dụng đã chọn

Còn vấn đề gì quan trọng hơn nữa, đó là đôi khi một ứng dụng sẽ được cấu hình để cho phép sử dụng các tiếp lệnh khác nhau. Kích nút Properties sẽ cho phép bạn thẩm định được rằng không có tiếp lệnh nào đang được sử dụng kết hợp với ứng dụng khi nó được chạy nội bộ. Nếu các tiếp lệnh đang được sử dụng, bạn cần phải sử dụng tiếp lệnh đó khi chạy ứng dụng nội bộ trên máy chủ, sau đó có thể sử dụng hộp thoại Properties để ngăn chặn không cho các tiếp lệnh bị sử dụng bởi những người khác cũng đang chạy ứng dụng từ xa.

Sau khi đã chọn các ứng dụng mà bạn muốn cấu hình, bạn cũng đã thẩm định các đối số dòng lệnh đang tồn tại của mình, hãy kích Next. Khi đó Windows sẽ hiển thị cho bạn một bảng tóm tắt các ứng dụng mà bạn cấu hình từ xa. Kích Finish, ứng dụng sẽ được bổ sung vào danh sách các chương trình RemoteApp.

Export các thiết lập RemoteApp

Chúng ta có thể tạo một RDP file cho ứng dụng nếu muốn, tuy nhiên chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn các tính năng export và import cho các ứng dụng từ xa. Việc hosting các ứng dụng từ xa thường không thiên về các tài nguyên nhạy cảm cho một terminal server như việc hosting một Windows desktop, tuy nhiên các ứng dụng vẫn tiêu tốn đến tài nguyên của máy chủ. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có nhiều người dùng cùng sử dụng các ứng dụng được hosting từ xa.

Phụ thuộc vào tải trọng của luồng công việc mà người dùng đặt vào terminal server, mỗi một terminal server có thể không quản lý được hết các nhu cầu của người dùng trên chính bản thân nó. Khi đó bạn có thể triển khai thêm nhiều máy chủ terminal server để tăng khả năng mở rộng và dự phòng.

Nếu triển khai nhiều terminal server, bạn sẽ biết rằng mình không phải cấu hình các ứng dụng từ xa một cách riêng biệt trên mỗi máy chủ. Tuy nhiên bạn vẫn phải cài đặt các ứng dụng từ xa trên mỗi một máy chủ riêng lẻ nhưng không phải tự chỉ định ứng dụng nào đang được hosting từ xa.

Khi đã cấu hình một RemoteApp server, có thể kích vào liên kết Export RemoteApp Settings được định vị trong panel Actions của TS RemoteApp Manager. Khi đó, Windows sẽ hiển thị hộp thoại như trong hình C.


Hình C: TS RemoteApp Manager cho phép bạn export các thiết lập ứng dụng từ xa vào các máy chủ khác

Như những gì thấy trong hình, bạn có thể chỉ định tên của terminal server mà mình muốn export các thiết lập cho nó, hoặc có thể export các thiết lập vào một file. Nếu chọn export các thiết lập trực tiếp vào một máy chủ khác thì các thiết lập RemoteApp được cấu hình trên máy chủ đó sẽ bị ghi đè.

Nếu quyết định export các thiết lập RemoteApp vào một file thì bạn có thể sử dụng liên kết Import RemoteApp Settings trong phần panel Actions của TS RemoteApp Manager để import các thiết lập vào terminal server mới. Giống như phương pháp export trực tiếp, việc import một file các thiết lập sẽ ghi đè nên các thiết lập ứng dụng từ xa đang tồn tại.

Tạo một RDP File

Chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một RDP file cho một ứng dụng từ xa trong phần trước. Mặc dù vậy chúng tôi vấn muốn giới thiệu thêm một số thứ bằng cách vào lại các thiết lập mà chúng ta chưa đề cập đến trong bài trước.

Bạn có thể tạo một file RDP bằng cách chọn một ứng dụng từ danh sách RemoteApp Program và kích vào liên kết Create RDP File có trong phần System Configuration. Điều này sẽ làm cho Windows khởi chạy RemoteApp Wizard.

Kích Next để băng qua màn hình chào, khi đó bạn sẽ được đưa đến màn hình như trong hình D bên dưới. Nếu quan sát vào hình này bạn sẽ thấy rằng, tùy chọn đầu tiên mà hộp thoại này cung cấp cho bạn là đường dẫn đến địa điểm bạn muốn lưu các file RDP sẽ tạo ra. Mặc định các file này sẽ được đặt trong C:\Program Files\Packaged Programs folder, tuy nhiên bạn có thể thay đổi thư mục mặc định này.


Hình D: Có rất nhiều tùy chọn bạn có thể cấu hình khi tạo một RDP file

Phần tiếp theo sẽ liệt kê terminal server đang hosting ứng dụng từ xa, số cổng nên được sử dụng bởi RDP session và có hay không yêu cầu thẩm định máy chủ. Các thiết lập mặc định sẽ làm việc tốt, tuy nhiên bạn vẫn có thêm các tùy chọn để thay đổi những thiết lập đó theo ý muốn của mình.

Một tình huống cụ thể sẽ yêu cầu bạn thực hiện một thay đổi là nếu các ứng dụng từ xa đang được cấu hình bởi một terminal server farm nào đó thay vì một máy chủ đơn lẻ. Trong trường hợp như vậy, bạn cần phải cung cấp tên miền hoàn chỉnh của farm.

Phần tiếp theo bên dưới sẽ là Terminal Service Gateway Settings. Bạn không phải thực hiện bất cứ thứ gì ở đây vì các thiết lập gateway sẽ được phát hiện một cách tự động. Microsoft cung cấp cho bạn một nút Change để bạn có thể sử dụng trong trường hợp các thiết lập gateway được phát hiện sai.

Phần cuối cùng là Certificate Settings. Bạn nên sử dụng phần này nếu sử dụng một chứng chỉ để ký cho các ứng dụng mà mình xuất bản.

Khi bạn đã nhận vào các thiết lập cần thiết, kích Next, sau đó là Finish và file RDP sẽ được tạo.

Kết luận

Nếu bạn đã tuân thủ và thực hiện các bước mà chúng tôi đã phác thảo trong loạt bài này, khi đó bạn sẽ thấy được rằng TS RemoteApp Manager gồm có các tùy chọn dành cho việc sử dụng các ứng dụng với Terminal Service Web Access. Về phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm việc của nó trong phần tiếp theo.

Thứ Ba, 28/04/2009 12:36
31 👨 2.523
0 Bình luận
Sắp xếp theo