Cài đặt Memcached và module PHP5-MemCached trên Debian 6.0 – Squeeze

Quản Trị Mạng - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn một số bước cơ bản để cài đặt Memcached và module PHP5-MemCached hỗ trợ trên nền tảng Debian 6.0(Squeeze) cùng với Apache2. Về mặt bản chất, Memcached là 1 hệ thống mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, hiệu suất hoạt động khá cao trong việc phân phối bộ nhớ đệm dành cho các đối tượng trong hệ thống. Thông thường, Memcached được ứng dụng để tăng tốc độ các ứng dụng web dựa trên cơ chế giảm tải dung lượng cơ sở dữ liệu.

1. Quá trình cài đặt:

Để tiến hành cài đặt, các bạn sử dụng câu lệnh sau:

apt-get install memcached php5-memcached

"apt-get" là cấu trúc lệnh cơ bản để xử lý các gói dữ liệu cần thiết – package. Ví dụ, khi muốn cài Memcached và một số module php có liên quan, nhưng lại không chắc chắn về tên chính xác của gói cài đặt, hãy sử dụng cấu trúc lệnh dưới đây để tìm kiếm:

apt-cache search memcache

Hệ thống sẽ trả về danh sách kết quả như sau:

memcached - A high-performance memory object caching system
memcachedb - Persistent storage engine using the memcache protocol
......
php5-memcache - memcache extension module for PHP5
php5-memcached - memcached extension module for PHP5

Tại đây, các bạn sẽ thấy php5-memcachephp5-memcached, về bản chất thì php5-memcached là gói mới hơn và được bổ sung thêm nhiều tính năng. Chúng ta sẽ áp dụng php5-memcached trong bài thử nghiệm này.

2. Kiểm tra:

Kiểm tra:

Sau khi cài đặt thành công, memcached sẽ hoạt động ngay. Nếu muốn kiểm tra thì chúng ta dùng lệnh:

netstat -tap | grep memcached

Kết quả hiển thị sẽ trông giống như sau:

tcp 0 0 localhost:11211 *:* LISTEN 2132/memcached

Nếu muốn thay đổi cấu hình hoặc thiết lập thì các bạn hãy sử dụng file /etc/memcached.conf.

Kiểm tra module PHP5-Memcached:

Trước tiên chúng ta cần khởi động lại web server Apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Tạo mới file phpinfo.php:

vi phpinfo.php

và nhập mã:

<?php phpinfo(); ?>

Sau đó, mở trình duyệt và gõ file php để kiểm tra kết quả. Quá trình ứng dụng của Memcached tuy khá đơn giản, nhưng tùy vào từng trường hợp và mô hình áp dụng thì người quản trị phải thay đổi thông số cấu hình sao cho phù hợp. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Ví dụ tham khảo:

<?php
$m = new Memcached();
$m->addServer('localhost', 11211);
$m->set('key', 'hello world');
var_dump($m->get('key'));
?>

Chúc các bạn thành công!

Đương dẫn tìm hiểu thêm về module PHP-MemCachedMemCached.

Thứ Sáu, 02/12/2011 09:46
31 👨 2.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo