Lần đầu tiên dịch chuyển thành công dữ liệu

Dịch chuyển tức thời đã tiến thêm một bước lớn đến gần hiện thực. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) lần đầu tiên thành công khi dịch chuyển chính xác thông tin lượng tử ở khoảng cách 3 m, và không thông tin nào bị chuyển sai lệch sang không gian khác.

Lần đầu tiên dịch chuyển thành công dữ liệu
Dịch chuyển tức thời đã có bước tiến mới

Theo báo cáo trên chuyên san Science, một bit lượng tử (qubit) đã được chuyển giao tương tự đơn vị bit của máy tính truyền thống.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực phát triển một hệ thống gọi là máy tính lượng tử.

Những máy tính cực nhanh này, hiện vẫn còn trong lý thuyết, có thể giải quyết những vấn đề ngoài khả năng của các máy tính mạnh nhất thời nay, theo tờ The New York Times.

Bên cạnh đó, máy tính lượng tử cho phép dữ liệu truyền đi hết sức an toàn, và những hành động nghe trộm dữ liệu hoàn toàn không thể thực hiện được.

Dù dạng dịch chuyển tức thời này vẫn chưa cho phép chúng ta di chuyển từ nơi này sang nơi khác như trong phim Star Trek, thành tựu mới có thể giúp con người dần dần chế tạo được những máy tính nhanh hơn và an toàn hơn.

Thứ Hai, 09/06/2014 11:28
31 👨 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo