Làm thế nào để tải và trải nghiệm Windows 10 November 2019 Update mới nhất?

Microsoft đang có kế hoạch bắt đầu triển khai chậm Windows 10 November 2019 Update trong một vài tuần tới nhưng hiện giờ nó đã hoàn tất, bạn có thể tải cập nhật này sử dụng Windows Insider Program mà không cần phải đợi cho đến ngày phát hành chính thức.

Nếu chưa biết, chương trình Insider cung cấp quyền truy cập sớm các bản phát hành sắp tới của Windows 10 với ba mức độ sẵn sàng (Fast, Slow và Release Preview), cho phép những người đam mê và nhà phát triển thử các tính năng mới và cung cấp phản hồi giúp định hướng tương lai của hệ điều hành.

Tuy nhiên, vì công ty sử dụng các mức độ (ring) Release Preview để kiểm tra phiên bản cuối cùng của mọi cập nhật tính năng mới và cơ chế phát triển trước khi cung cấp cho các thiết bị, bạn có thể sử dụng kênh này để cập nhật máy tính lên phiên bản mới nhất ngay khi bản cập nhật hoàn tất.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bản tải phiên bản cuối cùng của bản cập nhật November 2019 Update.

Cách cài đặt Windows 10 November 2019 Update sử dụng Insider Program

Mặc dù về mặt kỹ thuật là phiên bản cuối cùng, nhưng Microsoft sử dụng các cấp độ Release Preview để theo dõi và phát triển các vấn đề với cập nhật tính năng mới trước khi cung cấp cho khách hàng. Do đó sử dụng phương pháp này, bạn sẽ gặp phải các lỗi chưa biết và các vấn đề khác.

Cảnh báo: Việc sửa đổi cài đặt Windows 10 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thiết lập hiện tại. Do đó bạn nên tạo bản sao tạm thời trước khi tiến hành.

Để đăng ký máy tính chạy bản May 2019 Update trong Windows Insider Program, tải phiên bản 1909, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Mở Settings.

Bước 2. Click vào Update & Security.

Bước 3. Click vào Windows Insider Program.

Bước 4. Click vào nút Get started.

Click vào nút Get started

Bước 5. Click vào nút Link an account.

Click vào nút Link an account

Bước 6. Chọn tài khoản Microsoft từ danh sách.

Bước 7. Click vào nút Continue.

Bước 8. Trong phần Pick your Insider settings, chọn tùy chọn Release Preview.

Chọn tùy chọn Release Preview

Mẹo nhanh: Tùy chọn này cũng có thể là Just fixes, appsdrivers phụ thuộc vào phiên bản bạn chạy hoặc khi thay đổi cài đặt.

Bước 9. Click vào nút Confirm.

Bước 10. Click vào nút Confirm một lần nữa để đồng ý điều khoản.

Click vào nút Confirm

Bước 11. Click vào nút Restart Now.

Khi hoàn thành các bước này, November 2019 Update đã có sẵn trong mức độ Release Preview, bạn có thể tải và cài đặt nó thông qua Windows Update tự động.

Trong trường hợp biết cập nhật tính năng đã có sẵn, bạn cũng có thể buộc cập nhật từ Settings > Update & Security > Windows Update và click vào nút Check for Updates.

Chọn không tham gia vào Windows Insider Program

Sau khi cài đặt Windows 10 phiên bản 1909, bạn nên xóa thiết bị khỏi chương trình.

Để dừng nhận bản phát hành trước của Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1. Mở Settings.

Bước 2. Click vào Update & Security.

Bước 3. Click vào Windows Insider Program.

Bước 4. Trong phần Stop getting preview builds, bật On.

Bật Stop getting preview builds

Khi hoàn tất các bước (sau khi phiên bản 1909 có sẵn cho mọi người), thiết bị sẽ dừng nhận bản xem trước tự động và tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo trì miễn là bản cập nhật tính năng được hỗ trợ.

Mặc dù hướng dẫn này là cách để có quyền truy cập sớm vào phiên bản cuối cùng của Windows 10, nhưng cập nhật có sẵn trong Release Preview có thể có vấn đề trong và sau khi cập nhật. Nếu muốn tránh gặp lỗi, bạn nên chờ cho đến khi nhận thông báo qua Windows Update.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 15/10/2019 16:57
53 👨 3.584