Hướng dẫn mount ổ đĩa cứng thành một thư mục trên Windows 10

Việc bạn có thêm hoặc xóa đường dẫn thư mục mount-point thì dữ liệu của bạn sẽ không bị xóa

Khi có nhiều ổ đĩa cứng kết nối trên máy tính, tốt nhất bạn nên mount các ổ đĩa cứng này thành thư mục.

Thay vì sử dụng RAID hoặc sử dụng các phương pháp để nhóm các ổ đĩa logic, trên Windows 10 bạn có thể sử dụng tính năng cho phép bạn gán đường dẫn thư mục mount-point vào một ổ đĩa cứng, và xuất hiện như một thư mục trên máy tính thay vì sử dụng kí tự ổ đĩa.

mount các ổ đĩa cứng này thành thư mục

1. Làm thế nào để gán đường dẫn thư mục mount-point vào ổ đĩa cứng?

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + E để mở File Explorer.

2. Điều hướng đến vị trí thư mục bạn muốn mount-point để tạo một thư mục có tên mô tả. Chẳng hạn như StoragePool.

3. Kích đúp chuột vào thư mục mới bạn vừa tạo và tạo một thư mục cho mỗi ổ đĩa cứng mà bạn muốn mount bằng một tên mô tả. Chẳng hạn như HardDrive 1 HardDrive 2.

 tạo một thư mục cho mỗi ổ đĩa cứng mà bạn muốn mount

4. Nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power User và chọn Disk Management.

5. Kích chuột phải vào ổ đĩa trống bất kỳ mà bạn muốn mount thành thư mục và chọn New Simple Volume.

chọn New Simple Volume

6. Click chọn Next.

7. Click chọn Next một lần nữa.

8. Chọn tùy chọn Mount in the following empty NTFS folder rồi click chọn Browse.

chọn Mount in the following empty NTFS folder

9. Chọn thư mục bạn muốn gán mount-point. Chẳng hạn như C:\StoragePool\HardDrive1.

10. Click chọn OK.

Click chọn OK

11. Click chọn Next.

12. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thay đổi tên ổ đĩa bằng tên mô tả, và đánh tích chọn Perform a quick format.

13. Click chọn Next.

Click chọn Next

14. Click chọn Finish để hoàn tất quá trình.

Click chọn Finish để hoàn tất quá trình

Điểm nổi bật nhất của phương pháp này là không bị phá hủy, nghĩa là việc bạn có thêm hoặc xóa đường dẫn thư mục mount-point thì dữ liệu của bạn sẽ không bị xóa. Tuy nhiên điểm hạn chế là phương pháp này chỉ làm việc với ổ đĩa có định dạng file hệ thống là NTFS.

2. Gán đường dẫn thư mục mount-point đến ổ đĩa bằng dữ liệu

Nếu ổ đĩa có chứa dữ liệu, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để xóa bỏ kí tự ổ đĩa và truy cập mount point.

1. Kích chuột phải vào ổ đĩa và chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths.

Kích chuột phải vào ổ đĩa và chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths

2. Click chọn Add.

chọn Add

3. Chọn tiếp tùy chọn Mount in the following empty NTFS folder rồi click chọn Browse.

chọn Mount in the following empty NTFS folder

4. Chọn thư mục mà bạn muốn gán mount-point. Chẳng hạn như C:\StoragePool\HardDrive2.

5. Click chọn OK.

chọn OK

6. Click chọn OK một lần nữa để hoàn tất quá trình.

7. Kích chuột phải vào ổ đĩa đó rồi chọn Change Drive Letter and Paths một lần nữa.

8. Chọn kí tự ổ đĩa cũ rồi click chọn Remove.

chọn remove

9. Click chọn Yes để xác nhận xóa bỏ kí tự ổ đĩa.

Ngoài ra bạn có thể thực hiện tương tự các bước trên để xóa bỏ đường dẫn thư mục mount-point hoặc khôi phục lại kí tự các ổ đĩa.

Việc thiết lập một đường dẫn thư mục mout-point không chỉ giảm thiểu số lượng kí tự ổ đĩa trên máy tính của bạn mà còn giúp bạn tổ chức và quản lý các ổ đĩa tốt hơn, ngay cả trong trường hợp hiếm hoi bạn cũng có thể kết nối với nhiều ổ đĩa.

Giải pháp này cực kỳ hữu ích khi bạn đang chia sẻ một thư mục trên Network. Thay vì phải tạo một trang Network chia sẻ mới, bạn chỉ cần mount ổ đĩa thành một thư mục bên trong thư mục đang được chia sẻ trên Network.

Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi ổ đĩa cứng sẽ tiếp tục hoạt đọng độc lập, điều này có nghĩa là nếu một ổ nào đó bị lỗi, bạn sẽ không bị mất dữ liệu trên các ổ đĩa khác. Tuy nhiên để phòng trừ trường hợp xấu có thể xảy ra, tốt hơn hết là bạn nên tiến hành sao lưu trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên máy tính của bạn.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 06/06/2016 09:55
31 👨 2.937
0 Bình luận
Sắp xếp theo