Làm thế nào để lưu một trang Web ra màn hình chính trên thiết bị iOS?

Dễ dàng truy cập trang Web khi cần thiết

Nếu bạn đang xài thiết bị iOS (iPhone hoặc iPad,...) khi bạn duyệt Web mà bạn muốn lưu một trang Web nào đó để truy cập lần sau, bạn có thể sử dụng bookmard. Tuy nhiên để dễ dàng truy cập bạn có thể lưu trang Web đó ra ngoài màn hình chính (Home Screen).

Tham khảo các bước để lưu một trang Web ra màn hình chính trên thiết bị iOS trong bài viết dưới đâyb của Quản trị mạng.

Lưu trang Web trên Home Screen

Bước 1:

Đầu tiên bạn mở trình duyệt Safari, sau đó truy cập trang Web bạn muốn lưu trên màn hình chính thiết bị iOS.

Truy cập trang Web

Bước 2:

Click vào nút Action như hình dưới đây.

Click Action

Bước 3:

Lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ menu popup, bạn chọn tùy chọn Add To Home Screen.

chọn Add To Home Screen

Bước 4:

Bạn có thể đổi tên tiêu đề cho phù hợp. Sau khi đã đổi tên xong, bạn click vào nút Add.

Click Add

Bước 5:

Quay trở lại màn hình chính thiết bị iOS của bạn. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy trang Web mà bạn vừa thêm xuất hiện trên Home Screen.

Màn hình chính

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 13/02/2016 11:14
31 👨 3.904