Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Nếu bạn đang có 1 máy tính xách tay không có ổ đĩa và đang cần trích xuất dữ liệu từ ổ đĩa CD/DVD của một máy tính khác trong cùng 1 mạng kết nối gia đình thì phải làm sao? Cách đơn giản nhất là "đem" nó lên mạng kết nối gia đình luôn!

Thế cách thực hiện thế nào? Mời bạn theo dõi bài viết này.

Bước 1: Thiết lập chia sẻ ổ đĩa

Trước tiên bạn tìm đến biểu tượng ổ đĩa trên máy tính, nhấn phải chuột vào nó và chọn lệnh "Share with > Advanced sharing…".

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Cửa sổ "Properties" xuất hiện, bạn hãy chọn tab "Sharing" và nhấn vào nút lệnh "Advanced Sharing…".

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Cửa sổ "Advanced Sharing…" xuất hiện, bạn nhấn chọn "Share this folder" để kích hoạt việc chia sẻ. Sau đó bạn hãy tiến hành thiết lập thêm 1 số thông tin và quyền hạn sử dụng ở nút lệnh "Permissions".

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Bước 2: Thiết lập bảo vệ cho ổ đĩa chia sẻ

Nếu chia sẻ trong mạng gia đình, bạn có thể loại bỏ thiết lập yêu cầu nhập mật khẩu cho việc sử dụng bằng cách nhấn phải chuột vào ổ đĩa và chọn "Share with > Advanced sharing…". Cửa sổ "Properties" xuất hiện, bạn chọn tab "Sharing" và nhấn vào dòng "Network and Sharing Center".

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Cửa sổ thiết lập sẽ xuất hiện, bây giờ bạn nhấn vào dòng "Home or Work (current profile)" và nhấn chọn "Turn off password protected sharing" để vô hiệu hóa việc yêu cầu mật khẩu khi truy cập. Cuối cùng nhấn "Save changes" để lưu lại.

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Bước 3: Tìm ổ đĩa đã chia sẻ

Thế là việc "đem" ổ đĩa DVD/CD lên mạng kết nối gia đình đã xong, bây giờ bạn có thể ánh xạ nó từ máy tính có kết nối bằng cách nhấn phải chuột vào "Computer" và chọn "Map network drive…".

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Bây giờ bạn tìm đến ổ đĩa mà mình đã chia sẻ lúc nãy.

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Thế là bạn đã có thể truy cập vào ổ đĩa DVD/CD từ máy tính khác cùng mạng rồi đó.

Làm thế nào để chia sẻ ổ đĩa CD/DVD trong cùng 1 mạng?

Thứ Bảy, 10/08/2013 07:50
31 👨 926
0 Bình luận
Sắp xếp theo