Kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, phần cứng, Internet... cần biết. Ngoài ra bạn cũng sẽ được giải đáp về những thuật ngữ công nghệ thường gặp tại đây.

  • Tấn công DDoS Extortion là gì? Tấn công DDoS Extortion là gì?
    Còn được gọi là các cuộc tấn công Ransom DDoS (RDDoS), DDoS Extortion xảy ra khi tội phạm mạng đe dọa các cá nhân hoặc tổ chức sẽ thực hiện một cuộc xâm nhập DDoS, nếu một yêu cầu tống tiền không được đáp ứng.
  • Google Certificate là gì? Google Certificate là gì?
    Bạn có muốn kỹ năng của mình được chứng thực bởi một trong những thương hiệu lớn nhất hành tinh không? Đó là những gì bạn nhận được khi lấy chứng chỉ Google Certificate và bạn có thể thấy chứng chỉ giúp bạn nổi bật ra sao trong lĩnh vực mà bạn lựa chọn.