Kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, phần cứng, Internet... cần biết. Ngoài ra bạn cũng sẽ được giải đáp về những thuật ngữ công nghệ thường gặp tại đây.

  • Môi trường staging là gì? Môi trường staging là gì?
    Môi trường staging là một bản sao gần chính xác của môi trường sản xuất để kiểm thử phần mềm. Môi trường staging được tạo ra để kiểm tra code, các bản build và cập nhật.
  • Vpncmgr.exe là gì? Vpncmgr.exe là gì?
    Vpncmgr.exe là một phần của SoftEther VPN và được phát triển bởi dự án VPN SoftEther tại Đại học Tsukuba, Nhật Bản.