Những kiến thức cần có để lấy chứng chỉ CCNA của Cisco

Chắc chắn rằng trong kỳ thi CCNA của Cisco, tất cả các khái niệm khác nhau sẽ được đưa vào. Vì vậy, để hỗ trợ bạn, bài viết dưới đây sẽ thảo luận về những kiến thức cần có để vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ CCNA của Cisco.

Mô tả bài kiểm tra CCNA

CCNA 640-802 là bài kiểm tra tổng hợp liên quan đến chứng chỉ Cisco Certified Network Associate. Các thí sinh có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra này bằng cách tham gia các khóa học Interconnecting Cisco Networking Devices - Phần 1 (ICND1) v1.0 và Interconnecting Cisco Networking Devices - Phần 2 (ICND2) v1.0. Kỳ thi này kiểm tra những kiến ​​thức và kỹ năng mà ứng viên cần có để cài đặt, vận hành và khắc phục sự cố mạng ở doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chủ đề bao gồm: Kết nối với một mạng WAN, thực hiện bảo mật mạng, các loại mạng, network media (những kênh truyền thông được sử dụng để kết nối các node trên mạng máy tính), định tuyến và chuyển mạch cơ bản, những mô hình TCP/IPOSI, gán IP, công nghệ mạng WAN, vận hành và cấu hình các thiết bị IOS, mở rộng mạng chuyển mạch với VLAN, xác định tuyến IP, quản lý lưu lượng IP bằng danh sách truy cập, thiết lập kết nối point-to-point và thiết lập kết nối Frame Relay.

Kỳ thi CCNA

Các chủ đề trong bài thi CCNA

Các chủ đề sau đây là hướng dẫn chung cho nội dung có khả năng được đưa vào bài kiểm tra Cisco Certified Network Associate. Tuy nhiên, những chủ đề liên quan khác cũng có thể xuất hiện trên bất kỳ bài kiểm tra cụ thể nào. Để phản ánh tốt hơn nội dung của bài kiểm tra và làm rõ các mục tiêu, những hướng dẫn bên dưới có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên bạn đọc hãy lưu ý cập nhật thông tin liên tục.

Mô tả cách thức hoạt động của một mạng

 • Mô tả mục đích và chức năng của các thiết bị mạng khác nhau
 • Chọn các thành phần cần thiết để đáp ứng một đặc điểm kỹ thuật mạng
 • Sử dụng các mô hình OSI và TCP/IP, cũng như những giao thức liên quan của chúng để giải thích cách dữ liệu được truyền trong mạng
 • Mô tả các ứng dụng mạng phổ biến bao gồm các ứng dụng web
 • Mô tả mục đích và hoạt động cơ bản của giao thức trong các mô hình OSI và TCP
 • Mô tả tác động của các ứng dụng (Voice Over IP và Video Over IP) trên mạng
 • Giải thích sơ đồ mạng
 • Xác định đường dẫn giữa hai máy chủ trên một mạng
 • Mô tả các thành phần cần thiết cho giao tiếp giữa mạng và Internet
 • Xác định và khắc phục các sự cố mạng phổ biến ở các layer 1, 2, 3 và 7 bằng cách sử dụng phương pháp mô hình phân lớp
 • Phân biệt giữa các tính năng và hoạt động của LAN/WAN

Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố giao tiếp của một switch với VLAN và giữa nhiều switch với nhau

 • Chọn phương tiện, cáp, cổng và đầu nối thích hợp để kết nối switch với các thiết bị và máy chủ mạng khác
 • Giải thích phương pháp kiểm soát truy cập media và công nghệ cho mạng Ethernet
 • Giải thích phân đoạn mạng và các khái niệm quản lý lưu lượng cơ bản
 • Giải thích các khái niệm chuyển mạch cơ bản và hoạt động của các switch Cisco
 • Thực hiện và xác minh các tác vụ cấu hình chuyển đổi ban đầu bao gồm quản lý truy cập từ xa
 • Xác minh trạng thái mạng và hoạt động của switch bằng các tiện ích cơ bản (bao gồm ping, traceroute, telnet, SSH, arp, ipconfig) và các lệnh SHOW & DEBUG
 • Xác định, ra lệnh và giải quyết các sự cố network media chuyển mạch phổ biến, sự cố cấu hình, auto negotiation (cơ chế báo hiệu được Ethernet sử dụng khi hai thiết bị được kết nối chọn các tham số truyền chung) và lỗi phần cứng switch
 • Mô tả các công nghệ chuyển mạch nâng cao (bao gồm VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q)
 • Mô tả cách các VLAN tạo các mạng riêng biệt hợp lý và nhu cầu định tuyến giữa chúng
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố VLAN
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố các kênh giao tiếp trên thiết bị switch của Cisco
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố định tuyến interVlan
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố VTP
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố hoạt động RSTP
 • Giải thích đầu ra của các lệnh showdebug khác nhau để xác minh trạng thái hoạt động của mạng chuyển mạch Cisco.
 • Thực hiện bảo mật switch cơ bản (bao gồm bảo mật cổng, truy cập trunk - kênh liên lạc duy nhất giữa hai switch, v.v...)

Thi lấy chứng chỉ CCNA

Tạo IP scheme và IP Service để đáp ứng các yêu cầu mạng trong mạng văn phòng ở doanh nghiệp quy mô trung bình

 • Mô tả hoạt động và lợi ích của việc sử dụng địa chỉ IP privateIP public
 • Giải thích hoạt động và lợi ích của việc sử dụng DHCPDNS
 • Định cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố hoạt động của DHCP và DNS trên router (bao gồm CLI/SDM)
 • Triển khai service gán địa chỉ tĩnh và động cho máy chủ trong môi trường LAN
 • Tính toán và áp dụng kế hoạch gán địa chỉ bao gồm thiết kế gán địa chỉ IP VLSM cho mạng
 • Xác định kế hoạch gán địa chỉ không phân lớp thích hợp bằng cách sử dụng VLSM, để đáp ứng các yêu cầu của việc gán địa chỉ trong môi trường LAN/WAN
 • Mô tả các yêu cầu về công nghệ để chạy IPv6 kết hợp với IPv4 (bao gồm giao thức, dual stack - cơ chế chồng giao thức, tunneling, v.v...)
 • Mô tả địa chỉ IPv6
 • Xác định và sửa các vấn đề phổ biến liên quan đến việc gán địa chỉ IP và cấu hình máy chủ

Cấu hình, xác minh, khắc phục sự cố hoạt động và định tuyến cơ bản của router trên thiết bị Cisco

 • Mô tả các khái niệm định tuyến cơ bản (bao gồm chuyển tiếp gói, quá trình lookup router)
 • Mô tả hoạt động của các router Cisco (bao gồm quá trình khởi động router, POST, các thành phần của router)
 • Chọn phương tiện, cáp, cổng và đầu nối thích hợp để kết nối router với những thiết bị và máy chủ mạng khác
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố RIPv2
 • Truy cập và sử dụng router để đặt các tham số cơ bản (bao gồm CLI/SDM)
 • Kết nối, cấu hình và xác minh trạng thái hoạt động của interface thiết bị
 • Xác minh cấu hình thiết bị và kết nối mạng bằng ping, traceroute, telnet, SSH hoặc các tiện ích khác
 • Thực hiện và xác minh các tác vụ cấu hình định tuyến cho tuyến tĩnh hoặc mặc định với các yêu cầu định tuyến cụ thể
 • Quản lý file cấu hình IOS (bao gồm lưu, chỉnh sửa, nâng cấp, khôi phục)
 • Quản lý Cisco IOS
 • So sánh và đối chiếu các phương thức và giao thức định tuyến
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố OSPF
 • Cấu hình, xác minh và khắc phục sự cố EIGRP
 • Xác minh kết nối mạng (bao gồm sử dụng ping, traceroute, telnet hoặc SSH)
 • Khắc phục sự cố định tuyến
 • Xác minh hoạt động phần cứng và phần mềm của router bằng các lệnh SHOW & DEBUG.
 • Thực hiện bảo mật router cơ bản

Giải thích và chọn những tác vụ quản trị phù hợp cần thiết cho mạng WLAN

 • Mô tả các tiêu chuẩn liên quan đến phương tiện không dây (bao gồm IEEE WI-FI Alliance, ITU/FCC)
 • Xác định và mô tả mục đích của các thành phần trong một mạng không dây nhỏ (bao gồm SSID, BSS, ESS)
 • Xác định các tham số cơ bản để cấu hình trên mạng không dây, giúp đảm bảo các thiết bị kết nối với điểm truy cập chính xác
 • So sánh và đối chiếu các tính năng bảo mật không dây và khả năng bảo mật WPA (bao gồm open, WEP, WPA-1/2)
 • Xác định những vấn đề phổ biến trong việc triển khai các mạng không dây (bao gồm interface, cấu hình sai)

Xác định các mối đe dọa bảo mật đối với một mạng và mô tả những phương pháp chung để giảm thiểu các mối đe dọa đó

 • Mô tả các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng hiện nay và giải thích sự cần thiết phải thực hiện chính sách bảo mật toàn diện để giảm thiểu các mối đe dọa
 • Giải thích các phương pháp chung để giảm thiểu những mối đe dọa bảo mật phổ biến cho thiết bị mạng, máy chủ và ứng dụng
 • Mô tả chức năng của các thiết bị và ứng dụng bảo mật thông thường
 • Mô tả các thực tiễn bảo mật được đề xuất bao gồm những bước ban đầu để bảo mật các thiết bị mạng

Các chủ đề chính trong kỳ thi CCNA

Triển khai, xác minh và khắc phục sự cố NAT và ACL trong mạng văn phòng doanh nghiệp cỡ trung bình

 • Mô tả mục đích và loại ACL
 • Cấu hình và áp dụng ACL dựa trên yêu cầu lọc mạng (bao gồm CLI/SDM)
 • Cấu hình, cũng như áp dụng ACL để giới hạn quyền truy cập telnet và SSH vào router (bao gồm SDM/CLI)
 • Xác minh và giám sát ACL trong môi trường mạng
 • Khắc phục sự cố ACL
 • Giải thích hoạt động cơ bản của NAT
 • Cấu hình NAT cho các yêu cầu mạng đã đưa ra (bao gồm CLI/SDM)
 • Khắc phục sự cố NAT

Triển khai và xác minh các liên kết WAN

 • Mô tả các phương pháp khác nhau để kết nối với mạng WAN
 • Cấu hình và xác minh kết nối nối tiếp WAN cơ bản
 • Cấu hình và xác minh Frame Relay trên router của Cisco
 • Khắc phục sự cố khi triển khai mạng WAN
 • Mô tả công nghệ VPN (bao gồm tầm quan trọng, lợi ích, vai trò, tác động, thành phần)
 • Cấu hình và xác minh kết nối PPP giữa các router của Cisco

Hy vọng bạn thấy bài viết về những kiến thức cần có để lấy chứng chỉ CCNA của Cisco trên đây hữu ích. Bạn đừng bỏ qua những bộ phần mềm giả lập mạng hay Cisco lab nhé.

Chúc bạn thuận lợi vượt qua kỳ thi!

Thứ Năm, 21/03/2019 20:44
48 👨 563