Cách kiểm tra chính tả trong Linux Terminal

Hầu hết các trình soạn thảo văn bản thường đi kèm với trình kiểm tra chính tả để kiểm tra chính tả cho phần văn bản của bạn. Nhưng bạn có biết rằng Linux cũng có tiện ích kiểm tra chính tả dòng lệnh trong Terminal?

Tiện ích đó được gọi là aspell và được cài đặt theo mặc định trên Ubuntu. Công cụ này có nhiều switch có sẵn, khiến người dùng thực sự phải đánh giá cao khả năng của nó. Đây là cách bạn có thể sử dụng aspell để kiểm tra chính tả trong Terminal.

Giới thiệu về aspell

Bài viết làm việc với một file có tên là README.md, trong đó một số từ đã viết sai chính tả.

File README.md
File README.md

Ví dụ sẽ chạy nó thông qua trình kiểm tra chính tả bằng lệnh sau. Switch -c được sử dụng để chỉ định file cần kiểm tra.

aspell -c README.md

Lệnh này sẽ mở ra một cửa sổ tương tác như dưới đây. Trong phần trên cùng, nội dung file được hiển thị. aspell đã tìm ra các chỗ viết sai chính tả. Bây giờ, nó sẽ nhắc từng lỗi một, kèm theo phương án sửa lỗi được đề xuất mà người dùng có thể chọn. Ở đây, “Attempyting” là lỗi chính tả đầu tiên.

Phần dưới cùng chứa những từ gợi ý để thay thế từ sai. Cần nhập giá trị số gần các từ được đề xuất để trình kiểm tra chính tả thực hiện công việc của nó.

Phần dưới cùng chứa những từ gợi ý để thay thế từ sai
Phần dưới cùng chứa những từ gợi ý để thay thế từ sai

Sau khi gõ 1, aspell sẽ chuyển sang từ sai tiếp theo và hiển thị các đề xuất để sửa nó.

Tất cả các chỉnh sửa cần thiết có thể được thực hiện
Tất cả các chỉnh sửa cần thiết có thể được thực hiện

Theo cách này, tất cả các chỉnh sửa cần thiết có thể được thực hiện. Khi tất cả các thay đổi đã được thực hiện đối với một file, trình kiểm tra chính tả tương tác sẽ tự thoát. Một bản sao lưu cho file này được tạo ra với phần mở rộng .bak. README.md là file đã được sửa và file README.md.bak là file có lỗi chính tả.

File cấu hình nằm trong /etc/aspell.conf. Nội dung tương tự có thể được xem bằng lệnh sau:

aspell dump config
File cấu hình nằm trong /etc/aspell.conf
File cấu hình nằm trong /etc/aspell.conf

Kết quả có thông tin về từ điển đang sử dụng, vị trí của danh sách từ để kiểm tra, v.v...

Kết quả có thông tin về từ điển đang sử dụng
Kết quả có thông tin về từ điển đang sử dụng

Sử dụng từ điển khác

Hãy xem xét file country.txt có hai phiên bản chính tả cho từ “recognize”. Phiên bản có “s” tương ứng với tiếng Anh Anh và phiên bản có “z” tương ứng với tiếng Anh Mỹ.

Từ điển tiếng Anh Ấn tương tự như từ điển tiếng Anh Anh. Giả sử bạn muốn thực hiện kiểm tra chính tả trên file này dựa trên từ điển tiếng Anh Mỹ.

File country.txt
File country.txt

Lệnh sau cho thấy một danh sách dài các từ điển có sẵn.

apsell dump dicts
Danh sách dài các từ điển có sẵn
Danh sách dài các từ điển có sẵn

Bạn có thể chỉ định từ điển để sử dụng trong kiểm tra chính tả, bằng cách dùng switch -d. Sử dụng từ điển tiếng Anh Mỹ như dưới đây.

aspell -d en_US -c "country.txt"

Lỗi đầu tiên là từ “recognise” với chữ s và đề xuất được đưa ra là thay thế s bằng z.

Lỗi đầu tiên là từ “recognise”
Lỗi đầu tiên là từ “recognise”

Khi việc hiệu chỉnh được thực hiện, dòng thứ ba trong file được xác định là lỗi và có thể được sửa chữa.

Việc hiệu chỉnh được thực hiện
Việc hiệu chỉnh được thực hiện

Sử dụng chữ có dấu

Một số ngôn ngữ kết hợp các chữ cái có dấu như trong file accent-example.txt được hiển thị bên dưới.

File accent-example.txt
File accent-example.txt

Việc thực hiện kiểm tra chính tả trên file này bằng từ điển mặc định sẽ coi chữ cái có dấu là một lỗi.

aspell -c accents-example.txt
Tđiển mặc định sẽ coi chữ cái có dấu là một lỗi
Tđiển mặc định sẽ coi chữ cái có dấu là một lỗi

Các đề xuất được cung cấp thay thế chữ cái có dấu bằng chữ thông thường. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một từ điển hỗ trợ các chữ cái có dấu để xử lý những file đó.

aspell -d en-w_accents -c accents-example.txt

Từ điển đã chỉ định chấp nhận các chữ cái có dấu và file accents-example.txt thành công vượt qua bài kiểm tra chính tả.

Những lựa chọn khác

aspell cũng có thể được sử dụng với các file HTML/XML và những file Tex/LaTex bằng cách cung cấp các switch được xác định trước. Nó cũng có thể được cấu hình để xử lý các từ có gạch nối và bỏ qua các chữ cái viết hoa hoặc viết thường.

Danh sách đầy đủ các tùy chọn và switch có sẵn cho aspell có thể được tìm thấy trong trang man và trong hướng dẫn Texinfo.

Thứ Tư, 01/04/2020 08:00
51 👨 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo