Kích hoạt Network Mapping trong Windows Vista

Nếu đã từng duyệt qua Network Center của Windows Vista, chắc hẳn bạn đã thấy được rất nhiều tính năng mới có trong phiên bản này. Quay trở về quá trình khi Windows Vista còn trong bản beta, một trong những tính năng có liên quan đến mạng gây chú ý với tôi đó là tính năng sơ đồ mạng. Thật buồn là khi phát hành bản chính thức, Microsoft lại vô hiệu hóa tính năng này. Chính vì vậy chúng tôi muốn viết bài này để giới thiệu cho các bạn cách kích hoạt lại tính năng này trong Windows Vista này.

Sơ đồ mạng của Windows Vista sử dụng giao thức Link Layer Topology Discovery (LLTD) để xác định topo của mạng. Đây là công nghệ đã được khai thác sử dụng trong XBOX 360. Microsoft kích hoạt tự động việc sơ đồ hóa trên các mạng riêng, vì vậy nếu có một XBOX 360 trong mạng thì nó sẽ hiện lên trong sơ đồ mạng. Tuy nhiên, việc sơ đồ hóa lại bị vô hiệu hóa trong các mạng miền và mạng công cộng một cách mặc định.

Để truy cập vào sơ đồ mạng, bạn mở Control Panel và kích vào liên kết Network and Internet, sau đó là Network and Sharing Center. Khi màn hình Network and Sharing Center mở, Windows sẽ hiển thị một phần sơ đồ mạng, như hình A.


Hình A: Network and Sharing Center có chứa một phần sơ đồ mạng

Nếu quan sát ở hình trên thì bạn sẽ thấy được rằng, ở góc trên bên trái của cửa sổ có một liên kết mà bạn có thể sử dụng để quan sát sơ đồ mạng đầy đủ. Nếu kích vào liên kết này, bạn sẽ gặp một thông báo cho biết rằng việc sơ đồ hóa mạng đã bị vô hiệu hóa mặc định trên các mạng miền, xem hình B. Thông báo này tiếp tục cho biết rằng quản trị viên mạng của bạn có thể sử dụng Group Policy để kích hoạt việc sơ đồ hóa. Bạn vẫn sẽ gặp thông báo này dù được đăng nhập như một quản trị viên.


Hình B: Khi thực hiện quan sát sơ đồ mạng, Windows cho biết rằng việc sơ đồ hóa mạng
của bạn đã bị vô hiệu hóa một cách mặc định trong các mạng của miền.

Vấn đề với việc sơ đồ hóa mạng bị vô hiệu hóa tại mức Group Policy là các thiết lập Group Policy đã được sử dụng để kích hoạt hoặc vô hiệu việc sơ đồ hóa lại không tồn tại trong Windows Server 2003. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể tạo một miền, một site hoặc chính sách mức OU cho việc sơ đồ hóa mạng cho tới khi có các bộ điều khiển miền ở nơi đang sử dụng Windows Server 2008. Chính vì điều đó, chúng ta chỉ có cách kích hoạt việc sơ đồ hóa mạng là thay đổi chính sách bảo mật cục bộ của máy trạm làm việc.

Để thay đổi chính sách bảo mật cục bộ, bạn phải thực hiện các bước mà tôi sẽ giới thiệu dưới các quyền quản trị. Bắt đầu quá trình, bạn mở cửa sổ lệnh. Tìm tùy chọn cửa sổ lệnh trên menu Start, phía dưới All Programs | Accessories.

Khi cửa sổ lệnh được mở, bạn nhập vào đó lệnh MMC. Bằng cách làm như vậy, Windows sẽ mở một giao diện quản lý của Microsoft hoàn toàn trống rỗng (Microsoft Management Console). Chọn lệnh Add / Remove Snap-In từ menu File của giao diện. Lúc này bạn có thể thấy một danh sách tất cả các mô đun (snap-in) có sẵn. Chọn tùy chọn Group Policy Object Editor trong danh sách các mô đun và kích nút Add. Bạn sẽ thấy được lời nhắc hỏi về đối tượng Group Policy nào muốn soạn thảo. Chính sách Local Computer cần phải được chọn mặc định như trong hình C. Kích Finish, sau đó là OK.


Hình C: Bạn phải soạn thảo chính sách Local Computer

Ở đây, chính sách Local Computer cần phải được nạp vào giao diện Group Policy Object Editor. Bây giờ điều hướng thông qua cây giao diện đến Local Computer Policy | Computer Configuration | Administrative Templates | Network | Link Layer Topology Discovery. Như bạn thấy trên hình D, có hai thiết lập Group Policy bên trong phần Link Layer Topology Discovery.


Hình D: Hai thiết lập chính sách nhóm bên trong phần Link Layer Topology Discovery

Thiết lập đầu tiên mà bạn có thể thấy là Turn on Mapper I/O (LLTDIO) Driver. Như đã đề cập ở phần trên, việc sơ đồ hóa mạng làm việc bằng cách sử dụng giao thức Link Layer Topology Discovery, đó là giao thức được điều khiển bởi thiết lập trong Group Policy. Nếu kích chuột phải vào thiết lập này và chọn Properties thì bạn sẽ thấy được cửa sổ thuộc tính của nó như trong hình E.


Hình E: Để kích hoạt sơ đồ hóa mạng, bạn phải kích hoạt thiết lập
Turn On Mapper I/O (LLTDIO) Driver

Để kích hoạt sơ đồ hóa mạng, bạn phải kích hoạt thiết lập Turn On Mapper I/O (LLTDIO) Driver. Như bạn thấy trong hình, không đơn giản chỉ việc kích hoạt thiết lập mà bạn phải sử dụng các hộp kiểm của màn hình để xác định các tình huống nào bạn muốn cho phép hoạt động. Mặc định nó được kích hoạt đối với mạng riêng.

Hai tùy chọn khác cho phép bộ sơ đồ hóa hoạt động trong môi trường miền và trên mạng công cộng tương ứng. Chúng ta chọn hộp kiểm “Allow Operation While in Domain”, nhưng vì lý do bảo mật bạn có thể không muốn cho phép hoạt động trong mạng công cộng.

Nói về công nghệ, việc kích hoạt bộ Mapper I/O (LLTDIO) Driver khá hiệu quả cho việc kích hoạt sơ đồ hóa mạng. Khi triệu gọi qua, sẽ có một thiết lập chính sách nhóm khác có sẵn cho bạn. Bộ Mapper I/O (LLTDIO) Driver cho phép sơ đồ hóa mạng của bạn nhưng bộ đáp trả Responder (RSPNDR) Driver (thành phần được điều khiển bởi thiết lập chính sách nhóm thứ hai) sẽ cho phép chép thông tin từ các thiết bị trên mạng. Một số chi tiết về thiết bị mà bạn có thể rút ra bao gồm có số model và hãng sản xuất của thiết bị.

Bộ đáp trả có hai mục đích chính. Đầu tiên, nó cho phép bạn kích chuột phải vào một thiết bị đang được hiển thị trong sơ đồ mạng và trích rút thông tin về thiết bị này. Điều này làm cho sơ đồ mạng trở nên hữu dụng với các mục đích kiểm kê thiết bị. Mục đích thứ hai của bộ đáp trả này là hỗ trợ bạn trong việc chuẩn đoán các vấn đề về mạng. Không phải thiết bị nào nó cũng giúp được trong vấn đề chuẩn đoán nhưng quả thực sử dụng bộ đáp trả này sẽ rất có ích và nó sẽ dần trở nên phổ biến.

Để kích hoạt bộ đáp trả, bạn kích chuột phải vào Turn on Responder (RSPNDR) Driver và chọn Properties. Sau khi chọn xong bạn sẽ thấy một màn hình giống với hình E. Tiếp đó bạn phải kích hoạt hoạt động trong miền, nhưng tránh việc cho phép hoạt động trong mạng công cộng.

Nếu trở về Network and Sharing Center và kích vào tùy chọn View Full Map, thì lúc này bạn sẽ thấy được sơ đồ mạng giống như hình F. Thứ đầu tiên có thể thấy ở hình đó là chỉ có hai máy tính xuất hiện trong sơ đồ mạng. Lý do của vấn đề này là vì chỉ có hai máy tính đang chạy Windows Vista. Các máy tính khác đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003, sẽ không cung cấp được các thông tin về topo cần thiết cho nó để hiển thị.


Hình F: Sơ đồ mạng sau khi đã kích hoạt

Nếu đưa chuột qua các thiết bị trên sơ đồ mạng, Vista sẽ hiển thị một số thông tin cơ bản về thiết bị đó. Thông tin này sẽ khác nhau phụ thuộc vào kiểu thiết bị và tính năng của nó. Ví dụ, nếu tôi đưa chuột qua một switch, thì Windows sẽ chỉ cho tôi thấy tên đượg gán cho switch đó. Nếu tôi thực hiện như vậy với gateway, thì Windows sẽ cho thấy thông tin như địa chỉ IP của gateway và địa chỉ MAC.


Hình G: Vista cung cấp các thông tin về các thiết bị riêng biệt

Thứ Hai, 03/09/2007 09:09
31 👨 1.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo