Kĩ thuật kéo thả nâng cao trong Windows Vista

Kể từ khi Microsoft đưa con chuột vào hệ điều hành của họ. Chúng ta có thể kéo – thả một đối tượng từ một cửa sổ này sang cửa sổ khác trong giao diện người dùng đồ họa. Ở đây chúng ta sẽ không đi vào các kĩ thuật kéo thả cơ bản mà thay vào đó sẽ đi trực tiếp vào các kĩ thuật kéo thả nâng cao. Điều này giúp nâng cao hiệu quả sử dụng con chuột của bạn.

Khi nhiều người dùng thật sự có nhiều văn bản hơn, cũng như phải trả lời nhiều email hơn, thì hầu hết chúng ta đều có cơ hội kéo thả một file hoặc một thư mục từ một USB chẳng hạn đến My Documents của họ. Điều quan trọng đối với chúng ta là có thể xác định được chuyện gì xảy ra khi bạn kéo và thả một mục từ một nơi này đến một nơi khác trong giao diện đồ họa người dùng (GUI).

Chức năng kéo thả được sử dụng khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau. Phụ thuộc vào kịch bản kéo thả, và trừ khi bạn biết được kết quả của hành động kéo thả. Để đạt được kết quả như mong đợi bạn cần thay đổi thái độ của mình. Dưới đây là danh sách những luật lệ mà Windows làm việc khi chức năng kéo thả được sử dụng:

Trên cùng một phân vùng

Nếu bạn kéo thả một đối tượng từ một nơi này đến một nơi khác trên cùng một phân vùng (d:\bbb đến d:\ccc), thì đối tượng sẽ được ‘move’.

Kéo thả đến một phân vùng khác hoặc một ổ đĩa mạng

Nếu bạn kéo một file hoặc một đối tượng từ một phân vùng này đến một phân vùng khác hoặc một ổ đĩa mạng (d:\bbb đến c:\aaa), đối tượng sẽ được ‘copy’, kết quả là có hai file giống nhau trên hệ thống của bạn.

Kéo thả một ứng dụng đến menu Start

Nếu bạn kéo thả một ứng dụng (có đuôi .exe) đến một phần nào đó trên thanh menu Start hoặc một thư mục con trên menu Start của bạn, Windows Vista sẽ tạo một shortcut cho ứng dụng đó. Kéo những loại file khác (văn bản, mã script, hoặc một shortcut khác) lên menu Start thì sẽ di chuyển hoặc copy nó lên đó, theo những luật đã được mô tả ở trên.

Kéo thả một đối tượng hệ thống

Nếu bạn kéo thả một đối tượng hệ thống (như My Computer hoặc Control Panel) lên một nơi bất kì, thì shortcut của đối tượng đó sẽ được tạo.

Kéo thả một đối tượng đến và từ Recycle Bin

Nếu bạn kéo một đối tượng đến Recycle Bin, thì nó sẽ được xóa, và nó sẽ có mặt trong Recycle Bin. Nếu bạn kéo một đối tượng vừa mới được xóa gần đây ra khỏi Recycle Bin, nó sẽ được khôi phục lại.

Kéo một đối tượng đến Recycle Bin nếu nó bị ẩn đằng sau nhiều cửa sổ

Nếu bạn muốn kéo thả một file đến Recycle Bin nhưng biểu tượng của Recyle Bin lại bị ẩn đằng sau nhiều cửa sổ đang mở khác thì một trong những việc bạn có thể làm là kéo file đó đến một nơi còn trống trên thanh Taskbar trước. Sau đó giữ chuột khoảng 1 đến 2 giây, và sau đó bạn sẽ thấy tất cả những cửa sổ đang mở sẽ tự động được thủ nhỏ lại để bạn có thể nhìn thấy desktop và biểu tượng Recycle Bin.

Kết hợp chức năng kéo thả với các phím đặc biệt

Nếu bạn không tin tưởng vào các kết quả logic ở trên của chức năng kéo thả, hoặc bạn muốn nhận được một kết quả khác, bạn có thể kết hợp chức năng kéo thả với các phím như Ctrl, Shift..

Để copy một đối tượng trong một tình huống bất kì, bạn giữ phím Ctrl trong khi kéo. Chức năng này không làm việc với các đối tượng hệ thống như Control Panel. Bạn cũng có thể sử dụng thủ thuật này để copy một đối tượng trong cùng một thư mục.

Để move một đối tượng, bạn giữ phím Shift trong khi kéo:

Để tạo một shortcut của một đối tượng, bạn giữ kết hợp cả 2 phím Ctrl, Shift trong khi kéo.

Kéo thả bằng chuột phải

Chức năng này cho phép bạn chọn cái gì được phép diễn ra khi kéo một file mà không cần phải nhấn bất kì phím nào hoặc phải nhớ nơi đâu và cái gì mà mỗi chức năng kéo làm. Khi bạn kéo file của bạn bằng chuột phải, một menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện khi bạn di chuyển chuột và file của bạn được thả.

Tóm lại

Chức năng kéo và thả là một phần của hệ điều hành Windows. Hiểu biết về chức năng kéo thả trong mỗi tình huống là một lợi ích của người dùng. Và nếu bạn quên chức năng kéo thả trong mỗi tình huống nào đó, hãy sử dụng chức năng kéo thả với chuột phải.

Thứ Tư, 14/01/2009 11:56
31 👨 1.266
0 Bình luận
Sắp xếp theo