Cách khôi phục vị trí mặc định của thư mục cá nhân trên Windows 10

Bạn có thể thay đổi vị trí của các thư mục cá nhân (chẳng hạn như DocumentsPictures) bằng cách chuyển hướng chúng. Ví dụ, nếu bạn có một số lượng lớn file trong thư mục My Documents, bạn có thể muốn lưu trữ các file trên một ổ cứng khác hoặc trên mạng để giải phóng dung lượng trên ổ cứng chính.

Khi chuyển hướng một thư mục đến một vị trí mới, bạn thay đổi nơi lưu trữ thư mục, cũng như các file trong thư mục. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập thư mục giống như cách bạn đã làm trước khi chuyển hướng thư mục.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khôi phục các thư mục cá nhân trở lại vị trí mặc định trong C:\Users\(user-name) trên Windows 10.

Khôi phục vị trí mặc định của các thư mục cá nhân trong Properties

Bước 1:

Mở File Explorer, sao chép và dán:

shell: UsersFilesFolder

... vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy thư mục ở đây, thì hãy gõ lệnh shell bên dưới, tương ứng với thư mục, vào thanh địa chỉ và nhấn Enter để mở thư mục, bất kể nó nằm ở đâu.

Thư mục cá nhân Lệnh shell
3D Objects shell:3D Objects
Contacts shell:Contacts
Desktop shell:Desktop
Documents shell:Personal
Downloads shell:Downloads
Favorites shell:Favorites
Links shell:Links
Music shell:My Music
Pictures shell:My Pictures
Saved Games shell:SavedGames
Searches shell:Searches
Videos shell:My Video
Nhập lệnh shell ứng với thư mục
Nhập lệnh shell ứng với thư mục

Bước 2:

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thư mục cá nhân (ví dụ: Pictures) bạn muốn khôi phục vị trí mặc định.

Bước 3:

Nhấp vào tab Location và nhấn nút Restore Default.

Nhấp vào tab Location và nhấn nút Restore Default
Nhấp vào tab Location và nhấn nút Restore Default

Bước 4:

Bấm vào OK.

Bấm OK
Bấm OK

Bước 5:

Nếu được nhắc tạo thư mục ở vị trí mặc định, nhấp vào Yes.

Nếu được nhắc tạo thư mục ở vị trí mặc định, nhấp vào Yes
Nếu được nhắc tạo thư mục ở vị trí mặc định, nhấp vào Yes

Bước 6:

Khi được nhắc di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mặc định mới, hãy nhấp vào Yes.

Khi được nhắc di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mặc định mới, hãy nhấp vào Yes
Khi được nhắc di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mặc định mới, hãy nhấp vào Yes

Bước 7:

Sau một lát, các thuộc tính của thư mục sẽ tự động đóng khi được di chuyển thành công.

Thứ Tư, 20/05/2020 12:00
51 👨 466