Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột

Trong Windows, bạn có thể khóa nhanh màn hình máy tính bằng phím tắt Win+L để bảo vệ máy tính khi có việc cần rời khỏi. Và trong lúc này, khi bạn không có bất cứ thao tác nào trong 10 phút thì màn hình máy tính sẽ tự tắt để tiết kiệm điện.

Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột

Do Windows không hỗ trợ tính năng thiết lập thời gian tắt màn hình nên bạn sẽ có khoảng thời gian tiêu thụ điện vô ích là 10 phút sau khi thực hiện thao tác khóa Windows. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện việc can thiệp vào giữa 2 quá trình này bằng cách chạy một dòng lệnh để có thể vừa khóa và tắt màn hình máy tính ngay cùng lúc. Nếu quan tâm, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây.

Tải về công cụ nhỏ có tên Nircmd của hãng Nirsoft tại đây. Công cụ này giúp người dùng có thể kiểm soát các thông số trong hệ điều hành và thực hiện các tính năng từ dòng lệnh. Xả nén tập tin ZIP của Nircmd ra Desktop và đặt lại tên thư mục chứa các tập tin là “Lock”.

Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột

Gọi ứng dụng Notepad trong Windows lên và nhập vào đoạn mã sau đây:

‘Lock PC and Turn off Display
‘*************************
‘ Created by Hoc
‘ http://genk.vn
Dim WSHShell
Set WSHShell=WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
WSHShell.Run “Rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”, 0
WSHShell.Run “nircmd.exe monitor async_off”, 0

Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột

Lưu lại thành tập tin với tên gọi cùng định dạng là “lock.vbs” và lưu vào ngang hàng với các tập tin EXE của thư mục Nircmd vừa xả nén trước đó.

Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột

Bây giờ bạn hãy Pin tập tin lock.vbs này vào Taskbar hoặc tạo một shortcut ở màn hình Desktop và khi nào cần dùng thì chỉ việc nhấp đôi vào nó là xong.

Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột

Chúc bạn thành công.

Thứ Ba, 20/11/2018 09:51
3,511 👨 42.186
0 Bình luận
Sắp xếp theo