Mục Câu chuyện khoa học là tuyển tập những câu chuyện về các nhà khoa học nổi tiếng, những điểm nhấn trong cuộc đời của các danh nhân khoa học, mà nổi tiếng trong đó bao gồm có Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Robert Darwin, Thomas Edison, Stephen Hawking... và rất nhiều nhà khoa học lỗi lạc khác