Hướng dẫn xóa bỏ ứng dụng giả mạo Desktop Security 2010

QuanTriMang.com - Xét 1 cách toàn diện, Desktop Security 2010 là bản sao đầy đủ của Desktop Defender 2010 và Total Security 2010 – tất cả đều lạ phần mềm an ninh giả mạo. Bản chất của chúng là malware độc hại, được kẻ xấu tạo ra nhằm mục đích móc túi người sử dụng ít kinh nghiệm khi lầm tưởng rằng đó là những ứng dụng an toàn và có ích cho hệ thống máy tính:

Giao diện chính của Desktop Defender 2010

Thực chất, có 1 vài điểm khác biệt giữa Desktop Security 2010 và Desktop Defender 2010 hoặc Total Security 2010, chúng liên tục tạo ra và thay thế các file hệ thống. Tuy rằng nó không gây hại cho hệ điều hành, nhưng người sử dụng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, hoặc 1 số bộ phận không nhỏ người dùng khác lại tin tưởng vào những cảnh báo này, kích chuột vào những đường dẫn quảng cáo hoặc kích hoạt chương trình:

Your computer might be at risk
Antivirus detects viruses, worms, and Trojan horses. They can (and do) destroy data, format your hard disk or can destroy the BIOS. By destroying the BIOS many times you end up buying a new motherboard or if the bios chip is removable then that chip would need replacing.
Click this balloon to fix this problem.

No firewall is turned on
Automatic Updates is turned off
Antivirus software might not be activated
Click this balloon to fix this problem.

Warning! Running trial version!
Your computer has been compromised! Now running trial version of the software! Click here to purchase the full version of the software and get full protection for your PC!

Security Center Alert
To help protect your computer, Desktop Security 2010 has blocked some features of this program.
Name Sft.dez.Wien
Risk High
Description Sft.dez.Wien is a virus attempts to spread itself by attaching to a host program, and can damage hardware, software or data in the process. This worm can be blocked from firewall and antivirus software.

Spyware Warning
Your online guard helps to stop unauthorized changes to your computer
Details: Spyware detected on your computer

Tất cả những thông báo như trên đều là giả mạo.

Để đối phó với ứng dụng độc hại này, chúng tôi khuyến cáo các bạn nên sử dụng chương trình Spyware Doctor with Antivirus.

Hướng dẫn xóa bỏ Desktop Security 2010 thủ công

Trước tiên, các bạn cần tìm và xóa bỏ những tiến trình sau trong Task Manager: Desktop Security 2010.exe (đây là phần chính), securitycenter.exe (chương trình này hiển thị dấu X đỏ ở dưới khay hệ thống), uninstall.exe, hn.a.exe, kgn.exe, jkfuckjs.exegedx_ae09.exe.

Và tiếp tục xóa bỏ các file và thư mục sau:

c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Desktop Security 2010
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Desktop Security 2010.lnk
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Desktop Security 2010\Activate Desktop Security 2010.lnk
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Desktop Security 2010\Desktop Security 2010.lnk
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Desktop Security 2010\Help Desktop Security 2010.lnk
c:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Desktop Security 2010\How to Activate Desktop Security 2010.lnk
%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Desktop Security 2010.lnk
%UserProfile%\Local Settings\Temp\gedx_ae09.exe
%UserProfile%\Local Settings\Temp\jkfuckjs.exe
%UserProfile%\Local Settings\Temp\kgn.exe
%UserProfile%\Local Settings\Temp\kilslmd.exex
%UserProfile%\Local Settings\Temp\kn.a.exe
c:\Program Files\Desktop Security 2010
c:\Program Files\Desktop Security 2010\daily.cvd
c:\Program Files\Desktop Security 2010\Desktop Security 2010.exe
c:\Program Files\Desktop Security 2010\guide.chm
c:\Program Files\Desktop Security 2010\hjengine.dll
c:\Program Files\Desktop Security 2010\mfc71.dll
c:\Program Files\Desktop Security 2010\MFC71ENU.DLL
c:\Program Files\Desktop Security 2010\msvcp71.dll
c:\Program Files\Desktop Security 2010\msvcr71.dll
c:\Program Files\Desktop Security 2010\pthreadVC2.dll
c:\Program Files\Desktop Security 2010\securitycenter.exe
c:\Program Files\Desktop Security 2010\taskmgr.dll
c:\Program Files\Desktop Security 2010\uninstall.exe.

Để chắc ăn, các bạn nên xóa bỏ toàn bộ file rác trong thư đường dẫn temp và %temp%, hoặc sử dụng chương trình tiện ích sau: CC Cleaner.

Đồng thời, mở Registry, tìm và diệt tất cả các đường dẫn hoặc từ khóa có liên quan đến Desktop Defender 2010:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Desktop Security 2010
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Desktop Security 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "Shell" = "C:\Program Files\Desktop Security 2010\Desktop Security 2010.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform "Desktop Security 2010"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "<ký tự ngẫu nhiên>"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "Desktop Security 2010"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run "SecurityCenter"

Khi thực hiện toàn bộ các bước trên mà không gặp khó khăn nào, có nghĩa là bạn đã loại bỏ thành công Desktop Security 2010 ra khỏi hệ thống. Bên cạnh đó, bạn nên trang bị cho hệ thống những phần mềm an ninh danh tiếng của các hãng như: Spyware Doctor, Norton, Trend Micro, Kaspersky, AVG, MalwareBytes hoặc tham khảo thêm tại đây.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 05/08/2010 08:20
51 👨 1.252
0 Bình luận
Sắp xếp theo