Hướng dẫn thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows 7

Mặc dù bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào mình thích nhưng trình duyệt mặc định lại được khởi chạy bởi Windows khi kích vào các đường link trong email hay tài liệu Office. Bài viết sẽ hướng dẫn nhanh người dùng cách thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows.

Thay đổi trình duyệt mặc định trong Windows từ Control Panel

Kích vào Start và chọn Control Panel.

control panel

Chọn Programs.

category

Nếu không thấy tùy chọn Programs, thay đổi View Style của Control Panel. Kích vào tùy chọn View ở góc trên bên phải panel điều khiển và chọn Category.

view

Bây giờ, kích vào Default Programs.

default

Nhấn Set Your Default Programs nếu người dùng muốn thay đổi các chương trình mặc định mà Windows sẽ dùng để mở file.

set default

Danh sách các chương trình đã được cài hiện lên. Chọn trình duyệt mà bạn muốn sử dụng làm mặc định và nhấn vào Set this Program As Default.

chọn chương trình

Kích vào Choose Default for this Program.

chọn

Windows sẽ hiển thị danh sách của tất cả các loại file được hỗ trợ. Chọn loại file người dùng muốn mở bằng trình duyệt chỉ định và kích nút Save.

chọn file

Đặt trình duyệt mặc định bên trong ứng dụng

Như đã đề cập, sau đây ta sẽ đặt trình duyệt mặc định bên trong ứng dụng. Dưới đây là một vài ví dụ.

Mozilla Firefox

Vào Options bằng cách, kích vào nút Firefox màu da cam và chọn Options.

firefox

Nhấn vào thẻ Advanced. Dưới mục System Defaults, kích vào Check Now để kiểm tra trình duyệt mặc định.

Advanced

Nếu Firefox không phải trình duyệt mặc định, một hộp thoại sẽ hiện lên hỏi người dùng có muốn đặt chương trình làm trình duyệt mặc định hay không. Kích Yes để đồng ý.

set default

Google Chrome

Để biến Google Chrome thành trình duyệt mặc định, nhấn vào biểu tượng cờ lê và chọn Settings.

Ở phần Default Browser, người dùng có thể đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định.

Thứ Sáu, 27/05/2016 14:37
4,25 👨 34.676
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z