Hướng dẫn sử dụng email cơ bản: Outlook Express, Yahoo Mail, Hotmail,...

  • 3 ★ 5 👨
  • 17.339

Hướng dẫn sử dụng email Outlook Express, Yahoo Mail, Hotmail căn bản. Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt rất dễ học và thực hành

Tài liệu dài: 27 trang

Dung lượng file: 658 Kb

Download: Sử dụng và thực hành Email với Outlook Express, Yahoo,...

Chú ý: Do yêu cầu đọc tài liệu là file Acrobat do đó bạn cần phải cài đặt phần mềm Acrobat Reader. Để cài đặt phần mềm này mời bạn download:

Cập nhật: 12/11/2004 Mạng Giáo Dục
Video đang được xem nhiều
  • 3 ★ 5 👨
  • 17.339