Hướng dẫn sử dụng email cơ bản: Outlook Express, Yahoo Mail, Hotmail,...

Hướng dẫn sử dụng email Outlook Express, Yahoo Mail, Hotmail căn bản. Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt rất dễ học và thực hành

Tài liệu dài: 27 trang

Dung lượng file: 658 Kb

Download: Sử dụng và thực hành Email với Outlook Express, Yahoo,...

Chú ý: Do yêu cầu đọc tài liệu là file Acrobat do đó bạn cần phải cài đặt phần mềm Acrobat Reader. Để cài đặt phần mềm này mời bạn download:

Thứ Sáu, 12/11/2004 12:58
  • 3 ★ 5 👨
  • 17.462