Hướng dẫn quản trị Windows 2000 Server

Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một số Lab của Windows 2000. Nó sẽ giúp bạn tiếp cận nhanh nhất với hệ điều hành Windows cũng như các quản trị mạng. Phần này sẽ giới thiệu về: Printer Management Tasks.

Thứ Hai, 22/07/2019 11:23
2,33 👨 6.951
0 Bình luận
Sắp xếp theo