Hướng dẫn mã hóa bảo mật Home Folder trong Ubuntu

Quản Trị Mạng - Hệ điều hành Ubuntu cung cấp tính năng mã hóa bảo mật thư mục chủ (Home folder) trong quá trình cài đặt. Nếu đã từ chối mã hóa bảo mật trong khi cài đặt Ubuntu và muốn thay đổi lại quyết định thì bạn cũng không cần phải cài lại Ubuntu. Tính năng có thể được kích hoạt chỉ bằng một vài câu lệnh.

Ubuntu sử dụng eVryptfs để mã hóa. Khi đăng nhập, thư mục chủ được mã hóa tự động với mật khẩu người dùng. Mặc dù việc này gây ảnh hưởng đến hiệu năng, nhưng nó có thể giữ cho dữ liệu riêng tư được bảo mật, đặc biệt là trên những laptop rất dễ bị mất cắp.

Bắt đầu

Trước tiên, ta nên tạo một bản lưu dự phòng thư mục chủ và các file quan trọng. Câu lệnh migration cũng sẽ tạo ra một bản dự phòng trên máy tính, nhưng vẫn nên có thêm một bản dự phòng nữa cho chắc chắn.

Đầu tiên, cài đặt những tiện ích mã hóa:

sudo apt-get install ecryptfs-utils cryptsetup

Người dùng sẽ phải mã hóa thư mục chủ trong khi chưa đăng nhập. Điều này nghĩa là sẽ cần một tài khoản người dùng khác được cấp quyền quản trị. Hãy tạo một tài khoản từ cửa sổ User Accounts của Ubuntu. Kích vào tên người dùng trên panel và chọn User Accounts.

Tạo một tài khoản người dùng mới và cấp quyền quản trị.

Đặt mật khẩu bằng cách kích vào hộp password. Tài khoản bị vô hiệu hóa cho đến khi tính năng mật khẩu được áp dụng.

Sau khi tạo tài khoản, đăng xuất khởi màn hình desktop.

Dịch chuyển thư mục chủ

Chọn tài khoản tạm thời vừa lập bên trên tại màn hình đăng nhập để đăng nhập.

Chạy câu lệnh sau để mã hóa thư mục chủ, thay thế user bằng tên tài khoản người dùng:

sudo ecryptfs-migrate-home-u user

Ta phải nhập mật khẩu tài khoản người dùng. Sau khi thực hiện, thư mục chủ sẽ được mã hóa và một số lưu ý hiện ra. Tựu chung lại, những lưu ý là:

  • Bạn phải đăng nhập bằng tài khoản người dùng khác ngay trước khi khởi động lại.
  • Một bản sao của thư mục chủ gốc đã được tạo ra. Bạn có thể khôi phục lại thư mục dự phòng nếu không truy cập được file.
  • Bạn nên tạo và lưu lại một mục phục hồi (recovery phrase).
  • Bạn cũng nên mã hóa phân vùng hoán đổi (swap partition).

Đăng xuất và đăng nhập trở lại bằng tài khoản ban đầu. Không khởi động lại máy trước khi đăng nhập trở lại.

Sau khi đăng nhập, kích vào nút Run this action now để tạo mục phục hồi (recovery passphrase). Lưu lại passphrase này ở một nơi an toàn. Ta sẽ cần nó nếu phải khôi phục file thủ công trong tương lai.

Người dùng có thể nhập câu lệnh ecryptfs-unwrap-passphrase để xem passphrase này bất cứ lúc nào.

Mã hóa bảo mật phân vùng Swap

Khi mã hóa bảo mật thư mục chủ khi đang cài Ubuntu thì phân vùng Swap cũng được mã hóa theo. Sau khi cài đặt mã hóa bảo mật thư mục chủ, nếu muốn mã hóa bảo mật phân vùng swap, sử dụng câu lệnh sau:

sudo ecryptfs-setup-swap

Lưu ý rằng một swap được mã hóa sẽ vô hiệu hóa tính năng hibernate của Ubuntu nhưng dù sao thì tính năng này cũng mặc định bị tắt trên Ubuntu.

Dọn dẹp hệ thống

Sau khi khởi động lại máy một hoặc hai lần và kiểm tra mọi thứ đều ổn, người dùng có thể tiến hành dọn dẹp mọi thứ. Ngoài xóa tài khoản người dùng, bạn có thể gỡ thư mục chủ dự phòng trong thư mục system’s/home.

Bạn sẽ phải gỡ bỏ thư mục dự phòng từ một cửa sổ lệnh bằng câu lệnh dưới đây. Hãy cẩn thận khi sử dụng câu lệnh này. Ta có thể vô tình xóa thư mục chủ thực sự hoặc một thư mục hệ thống quan trọng khác nếu gõ sai tên thư mục:

sudo rm –rf /home/user.random

Thứ Hai, 11/06/2012 07:57
52 👨 2.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo