Hướng dẫn khởi động máy tính nối mạng LAN bằng card mạng.

Yeu cau ve he thong: Server: + Windows 2000 Server hoac Windows NT 4.0 Server + IE4 tro len + Thiet lap dia chi Ip cho mang Lan la IP tinh + Dam bao dia cung co du khoang trong de luu tru cac anh xa cac dia cung ao cua cac may con ( mot dia cung ao dung luong toi da la 2000M, do do vi du dung Bootrom cho 10 may con dia cung tren Server toi thieu phai con trong 20000M tuong duong 20GB) Client: +Windows 95 hoac Windows 98 + Card mang da co tich hop Bootrom (MBA hoac PXE) Cac buoc lan luot de cai dat va cau hinh nhu sau: 1.Cai dat phan mem 3COM Virtual Lan Drive len may chu. 2.Chuan bi mang: - Khoi dong va cau hinh dich vu PXE - Khoi dong va cau hinh dich vu TFTP 3.Cau hinh cac dich vu khac: - Cau hinh dich vu I/O Server - Cau hinh dich vu Login Server - Cau hinh he thong quan ly Administrator Server - Tao cac file Bootraps he thong 4. Thiet lap mang: - Tao cac anh xa dia cung ao cho cac may con - Tao cac tai khoan cho user va quan ly dang nhap vao dia cung ao cua user. - Dinh dang dia cung ao - Cai dat Windows va cac ung dung cua Windows len cac may con hihihiiihihi, nghi met xiu da, ti lai post tiep, cac ban tranh thu nghia lai xem he thong cua minh co dap ung duoc yeu cau khong nhe, neu ok thi chung ta se tiep tuc qua phan thuc hien chi tiet Buoc 1: Cai dat phan mem Virtual Lan Drive len Server - Chay trinh cai dat chuong trinh, lam theo huong dan tren man hinh den khi chuong trinh yeu cau nhap serial dang ky, tat nhien neu ban co so dang ky thi nhap vao, nguoc lai neu khong co ban nhap vao “trial” vao o textbox, khi do chuong trinh se hieu ban dang dung tu chuong trinh va ban duoc phep dung trong 30 ngay. - Trong form SetupType, ban hay chon Administrator and Server, nhap duong dan de cai dat chuong trinh, chon Next. Neu den luc nay chuong trinh co hoi ban co cai luon Data Access vao khong thi ban phai chon Yes. =>….=>OK. Buoc 2: + Cau hinh PXE Service: Mo Control Panel (CP), mo 3COM PXE Applet. Neu gap canh bao service nay chua khoi dong ban chon Yes de khoi dong no len. Tai Tab Option ,tai o BOOTPTAB, ban nhap vao: C:\TFTPBOOT (bat buoc phai nhap y duong dan nhu the nay). Chon Proxy DHCP (neu DHCP da duoc cau hinh), chon OK. + Cau hinh TFTP Service: Mo CP, mo 3COM TFTP applet len, tai tab File Transfer , nhap vao la C:\TFTPBOOT (bat buoc phai la duong dan nay). Chon Transmit Sercue Mode. Chon OK. Sau khi cau hinh 2 dich vu tren ban phai khoi dong chung len roi moi chuyen sang buoc tiep theo. Buoc 3: Thiet lap cac Component cho Server; + Cau hinh I/O Service: Tren Server, tao mot thu muc de luu chua cac anh xa dia cung ao cua client ( phai chac chan thu muc nay tao tren o dia co dinh dang chuan NTFS, va co du khoang trong can thiet nhu ly do da trinh bay o tren, vi du: D:\VirDisk). Chon Start, Program, 3COM VirtualLan Drive, I/O Service Preference. Chon Browse, chon thu muc ban vua tao (D:\VirDisk), Chon dia chi IP trong IP Setting, Port 6911, OK + Cau hinh Login Service: Chon Start, Program, 3COM VirtualLan Drive, Login Service Preference. Bat buoc thiet lap duong dan cho o textbox la C:\PROGRAM FILE\3COM\VIRTUAL LAN DRIVE\VLD.MDB). Chon tuy chon AddNewClient to database , chon dia chi IP, OK. Khoi dong lai ca 2 dich vu nay truoc khi chuyen sang buoc tiep theo. + Cau hinh Administrator Service: Mo Virtual Lan Drive administrator PC bang cach Chon Start, Program, 3COM VirtualLan Drive, Administrator. Chon File, New, Server. Nhap ten I/O Service da lap vao, chon Resolve. Chon Port 6911, chon Ok. + Tao cac BootTraps Files: Mo cua so Virtual Lan Drive Administrator, chon Tool, cho Config BootTraps. Chon Browse, chon cac file BootTraps da duoc setup vao thu muc ban chi dinh cai dat ban dau, chon tuy chon Use BOOTP/DHCP Resolved , chon User Database Value, chon Verbose Mode, chon OK. Chú ý: Tất cả các nội dung này đa số được translate từ phần Help tiếng anh của VirtualLan Drive. Các bạn có thể đọc trực tiếp trên website của phần mềm này. Thanks. QUANTRIMANG.COm
Thứ Hai, 17/11/2003 07:09
31 👨 3.842
0 Bình luận
Sắp xếp theo