Hướng dẫn cài đặt SugarCRM Community Edition trên Fedora 14

QuanTriMang.com - SugarCRM là 1 giải pháp CRM dựa trên nền tảng web và được viết bằng PHP, và hiện tại có nhiều phiên bản với các tên gọi khác nhau: Community – miễn phí, Professional và Enterprise có trả phí. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về công cụ hệ thống náy, các bạn hãy tham khả tại đây. Và trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn những bước cơ bản để cài đặt Community Edition trên Fedora 14 với các module cần thiết như My Portal, Calendar, Activities, Contacts, Accounts, Leads, Opportunities, Cases, Bugtracker, Documents and Email...

Lưu ý sơ bộ:

Trong bài thử nghiệm sau chúng tôi sử dụng hostname server1.example.com và địa chỉ IP 192.168.0.100. SugarCRM sẽ được cài đặt vào vhost mặc định của Apache (tài liệu root /var/www/html) trong thư mục /var/www/html/sugarcrm. Do vậy các bạn hãy thay thế vào hệ thống của bạn cho phù hợp.

Cài đặt MySQL Database Server:

Trước tiên, chúng ta cần giải nén gói cài đặt của MySQL:

yum install unzip

và gõ lệnh:

yum install mysql mysql-server

Sau đó tạo đường dẫn khởi động dành cho MySQL (để MySQL tự động kích hoạt cùng với hệ thống):

chkconfig --levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start

Sử dụng lệnh:

mysql_secure_installation

để tạo mật khẩu truy cập cho tài khoản root (nếu không bất cứ tài khoản nào cũng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL):

[root@server1 ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): <-- nhấn ENTER
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] <-- nhấn ENTER
New password: <-- mật khẩu root mysql
Re-enter new password: <-- mật khẩu root mysql
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] <-- nhấn ENTER
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] <-- nhấn ENTER
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] <-- nhấn ENTER
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] <-- nhấn ENTER
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!


[root@server1 ~]#


Cài đặt Apache Webserver và PHP:

Để thực hiện quá trình này, các bạn sử dụng lệnh:

yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php-magpierss php-mapserver php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy curl curl-devel perl-libwww-perl ImageMagick libxml2 libxml2-devel

sau đó kiểm tra lại 1 số thiết lập trong file /etc/php.ini:

vi /etc/php.ini

Hãy đảm bảo rằng tham số memory_limit tối thiểu là 64M và thay đổi upload_max_filesize thành 20M:

[...]
memory_limit = 128M
[...]
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://www.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.upload-max-filesize
;upload_max_filesize = 2M
upload_max_filesize = 20M
[...]

Thiết lập tính năng khởi động cùng hệ thống:

chkconfig --levels 235 httpd on

Khởi động Apache:

/etc/init.d/httpd start

Cài đặt SugarCRM:

Truy cập vào đây hoặc đây và tải file nén dạng *.zip của SugarCRM Community Edition (tại thời điểm của bài viết này là 6.0.3). Sau đó gõ lệnh sau:

mkdir /var/www/html/sugarcrm
cd /tmp
wget http://www.sugarforge.org/frs/download.php/7457/SugarCE-6.0.3.zip
unzip SugarCE-6.0.3.zip
cd SugarCE-Full-6.0.3/
mv * /var/www/html/sugarcrm/
chown -R apache:apache /var/www/html/sugarcrm

Khởi động trình duyệt và gõ địa chỉ sau http://server1.example.com/sugarcrm hoặc http://192.168.0.100/sugarcrm. Tại trang bắt đầu, các bạn nhấn Next:

Tiếp tục Next tại các bước tiếp theo:

Chọn mục Typical InstallNext:

Chọn kiểu cơ sở dữ liệu là MySQL:

Khi tới trang Database Configuration, điền tên cho cơ sở dữ liệu của SugarCRM (ví dụ sugarcrm) – sẽ tự động tạo ra nếu chưa tồn tại. Giá trị Host Name là localhost, sau đó là tên tài khoản quản trị MySQL (root) và mật khẩu đã tạo lập ở bước trên:

Tiếp tục cuộn xuống phía dưới, chọn Define user to create từ menu để tạo tài khoản MySQL cho SugarCRM (tài khoản này sẽ được thiết lập trong khi cài đặt). Điền tên (ví dụ sugarcrm) và mật khẩu. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn sử dụng dữ liệu mẫu để thử nghiệm, chọn Yes từ menu Populate Database with Demo Data? Sau đó nhấn Next:

Điền mật khẩu của tài khoản quản trị SugarCRM (tên mặc định là admin):

Kiểm tra lại tổng thể toàn bộ thiết lập và nhấn Install:

Bấm Next sau khi kết thúc việc cài đặt SugarCRM:


Tùy chọn người sử dụng có muốn nhận tin tức phía nhà phát triển thì điền thông tin cá nhân tại bước này:

Bắt đầu đăng nhập vào trang quản trị của SugarCRM với tài khoản admin và mật khẩu:

Sau lần đăng nhập đầu tiên, bạn sẽ thấy màn hình tiếp theo như bên dưới. Nhấn Next:

Thay đổi logo của riêng bạn tại bước tiếp theo:

Lựa chọn các thông số khác như định dạng ngày tháng, ngôn ngữ, đơn vị tiền sử dụng... :

Bước tiếp theo cần thực hiện là điều chỉnh để SugarCRM gửi email. Thực chất SugarCRM có thể đảm nhận được việc này thông qua Gmail server, Yahoo server, Microsoft Exchange server, hoặc với server của riêng người dùng với lựa chọn Other. Nếu hệ thống của bạn có Sendmail, Postfix, hoặc MTA thì có thể gửi email từ localhost. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ định rõ ràng localhost là SMTP Server, và bỏ dấu check tại ô Use SMTP Authentication? (vì dữ liệu gửi đi từ localhost không cần quá trình xác nhận). Thông số SMTP Port là 25, chọn -none- trong mục Enable SMTP over SSL or TLS? Và đánh dấu check tại mục Allow users to use this account for outgoing email:


Tiếp theo, điền thông tin cá nhân tại đây:

Chọn múi giờ phù hợp và Next:

Tại trang thiết lập cuối cùng, các bạn bấm Finish để lưu thay đổi và bắt đầu sử dụng SugarCRM:

Giao diện chính của sugarCRM sẽ trông giống như sau:

Nếu muốn sử dụng Sugar Schedulers, hãy thêm dòng sau vào file crontab root:

crontab -e

* * * * * cd /var/www/html/sugarcrm; php -f cron.php > /dev/null 2>&1

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất các bước cơ bản để cài đặt SugarCRM trên Fedora 14. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu tại đây. Chúc các bạn thành công!

Các đường dẫn tham khảo: SugarCRM, SugarForgeFedora.

Thứ Sáu, 03/12/2010 15:32
31 👨 3.267
0 Bình luận
Sắp xếp theo